Zprovoznění železniční trati č. 097

Stále považujeme za prioritu plné zprovoznění železniční trati č. 097 mezi Lovosicemi a Teplicemi. Zajišťuje dopravní obslužnost pro obyvatele obcí, ale má také významný potenciál pro přepravu turistů v této části Českého středohoří. V této věci se dlouhodobě angažuje člen ZO SZ Litoměřicko Michal Tetauer. Nyní se opětovně dotazoval Ministerstva dopravy, v jakém stadiu je celá věc:

“18. listopadu 2015 proběhla vzájemná schůzka mezi předsedou petičního výboru Petice Ministerstvu dopravy ČR za okamžitou opravu železniční trati 097 v úseku Dobkovičky – Radejčín (tedy mnou), ministrem dopravy Ing. Danem Ťokem a tehdejším 1. místopředsedou vlády a ministrem financí Ing. Andrejem Babišem. Na této schůzce bylo sděleno, že byly zadány práce na přípravě projektové dokumentace k opravě trati poškozené sesuvem půdy a že stavební práce v této věci začnou neprodleně po ukončení těchto přípravných prací.”

A zde je odpověď na žádost o poskytnutí informací:

Dne 8. ledna 2021 obdrželo Ministerstvo dopravy Vaší datovou zprávu, označenou jako Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). V žádosti jste požádal o následující informace – cit.:

„1. Jaké konkrétní činnosti byly směrem k opravě trati již zahájeny, kdy a s jakým výsledkem (např. zadání projektové dokumentace)?

2. Zda byly zahájeny kroky směrem k získání stavebního povolení a další administrativních kroků směrem k zahájení stavebních prací, kdy a s jakým výsledkem?

3. Zda byly již zahájeny stavební práce na obnově trati, případně na kdy je jejich zahájení
plánováno a kdy se předpokládá jejich ukončení?“

K Vašim dotazům sdělujeme, že na uvedené trati (094) aktuálně probíhá projektová příprava v rámci investiční akce „Zajištění provozních parametrů Řetenice – Lovosice“.

V únoru roku 2020 byl schválen Centrální komisí Ministerstva dopravy záměr projektu, který řeší především samotné propojení trati v místě sesuvu, které tak zajistí znovuobnovení železničního provozu. V prosinci roku 2020 pak byla zahájena podpisem smlouvy s firmou TOP CON servis s.r.o. další část projektové přípravy, spočívající ve zpracování projektové dokumentace pro společné řízení včetně dokumentace pro provádění stavby.

Pracuje se také na geotechnických průzkumech, které je však nutné provádět dle podmínek stanovených Správou Chráněné krajinné oblasti České Středohoří.

Považujeme za nezbytné zmínit, že celkový koncept zprovoznění vycházející ze schváleného záměru projektu zahrnuje i přechod z režimu řízení dle předpisu D1 na zjednodušené řízení provozu v režimu D3, neboť stávající zabezpečovací zařízení v dopravně Chotiměř již není provozuschopné jak z technických (mechanické zabezpečovací zařízení, neexistence náhradních dílů), tak personálních důvodů (obsazení dopravny obslužným personálem).

Zahájení realizace stavby s ohledem na výše uvedené předpokládáme v srpnu roku 2023.

Oblastní ředitelství Správy železnic v Ústí nad Labem v roce 2020 zprovoznilo na základě požadavku dopravců alespoň úsek Lovosice – Chotiměř s náklady cca 13 mil. Kč, které ale nejsou z dlouhodobého hlediska konečné.

Doufejme, že se za dva roky začne skutečně stavět. Celou věc budeme nadále sledovat a ministerstva se dotazovat, pokud termín nebude dodržen.

Používáním webu http://zeleni.litomerice.cz souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti jsou používány soubory cookies, které se ukládají do paměti vašeho prohlížeče Více informací

Dle § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, vás informujeme, že tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory cookies. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče Cookies používáme pro kontrolu hlasování v anketách. Dále používáme cookies třetí strany - službu Google Analytics od společnosti Google Inc. - pro analýzu návštěvnosti stránek. Tyto cookies jsou řízeny třetí stranou a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

Zavřít