Zelení Litoměřice

Aktuality

kostelni-partyNelíbí se Vám nový „pártystan“ na Kostelním náměstí? Zeleným určitě ne. Proto nechceme nechat tuto věc být. Nejdříve se snažíme získat potřebné informace,...
foto-17-listopad-2017Fotky od Vaška Rottera   
umeni-zeme-rozda-fair-trade-cokoladyDěkujeme všem za krásné Umění Země! Nedělní odpoledne se velmi vydařilo a z bohatství donesených přírodních materiálů vznikla krásná díla a milá...
umeni-zeme-2017Fotky od Ireny Kindlové   
povoleni-hazardu-je-chybaNebydlíte v centru města? Jste občané druhé kategorie. Přesně tento signál vyslala litoměřická radnice. Přijala totiž novou vyhlášku k „omezení“ hazardu,...
kdy-je-ten-spravny-cas-podporit-financne-zelene-kdykolivChtělo by se napsat: volby se blíží, proto právě teď Strana zelených potřebuje vaší ochotu ji podpořit a to vlastním nasazením i financemi! Jenže toto...
 • Kostelní "párty"

  Nelíbí se Vám nový „pártystan“ na Kostelním náměstí? Zeleným určitě ne. Proto nechceme nechat tuto věc být. Nejdříve se snažíme získat potřebné informace, na základě jakých podkladů bylo rozhodnuto a zda něco nebylo porušeno. První odpověď nás neuspokojila a tak se ptáme dál.

   

  Žadatel: Mgr. Petr Panaš 

  zastupitel Města Litoměřice 

  V Litoměřicích dne 14.11.2017 

   

  Povinný subjekt: Město Litoměřice 

  IČ: 00263958 

  Mírové náměstí 15/7 412 01 LITOMĚŘICE 


  DOPLNĚNÍ K ŽÁDOSTI O INFORMACE ZE DNE 04.11.2017 dle § 82 b, c) z.č. 128/2000 Sb. o obcích

   

  Text původní žádosti:

  Žádám o poskytnutí všech podkladů k níže uvedenému usnesení z 22. jednání Rady města Litoměřic konané dne 26.10.2017: 


  596/22/2017 Souhlas vlastníka místní komunikace se záborem veřejného prostranství RM vydává souhlas vlastníka místní komunikace se záborem veřejného prostranství pro společnost Francouzská klinika, s.r.o., se sídlem Mezibraní 4, Praha 1, IČO: 03601676, a to: a) souhlas se záborem veřejného prostranství za účelem umístění předzahrádky na Kostelním náměstí i na chodníku před provozovnou po celý rok, b) souhlas se záborem veřejného prostranství na Kostelním náměstí za účelem pořádání vánočních trhů od 9.12. 2017 do 23.12.2017, c) souhlas se záborem veřejného prostranství na Kostelním náměstí za účelem pořádání silvestrovské veselice dne 31.12.2017.

   

  V případě, že Město Litoměřice (MěÚ Litoměřice) disponuje k dané věci i jinými dokumenty, než které byly součástí návrhu do rady města, tak je prosím zašlete také.

   

  ŽÁDOST O DOPLNĚNÍ:

   

  Na základě obdržených podkladů pod č.j.: MULTM/0070122/17/KST/Ech, žádám o doplnění následujících informací:

  1. Zda měl žádost Francouzské kliniky s.r.o. k dispozici Odbor dopravy a silničního hospodářství.
  2. Zda přímo tuto žádost nebo žádost související projednávala komise dopravy a pokud ano, tak s jakým stanoviskem.
  3. Jestli dal Odbor dopravy a silničního hospodářství nebo komise dopravy stanovisko Radě města a jestli bylo zohledněno v rámci shora přijatého usnesení.
  4. Dále žádám o informaci, jestli k předmětnému záboru není třeba rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace. Pokud ano, tak jestli bylo či bude vydáno. V případě, že vydáno bylo, žádám o zaslání jeho kopie. Zároveň se chci zeptat, zda se k danému záboru také nemá vyjadřovat Dopravní inspektorát PČR (neboť je na komunikaci). Jestli ano, zda toto vyjádření bylo dodáno.
  5. Zda se k záboru veřejného prostranství (zastřešení předzahrádky stanem) vyjadřoval orgán památkové péče. Pokud ano, žádám o kopii stanoviska a informaci, jestli s vyjádřením byla seznámena rada města. Pokud se památkáři nevyjadřovali, tak zda o záboru vůbec věděli a zda by se s ohledem na zábor a jeho výslednou podobu vyjádřit měli.
  6. Jestli existuje „manuál“ s podmínkami pro žadatele o předzahrádku s patřičnou specifikací, co je akceptovatelné a co ne (např. použitý materiál, vzhled, velikost, vzdálenost od památek a soch) a jestli je nějaká role městského architekta a památkářů ve vydání souhlasu k umisťování předzahrádek v městské památkové rezervaci.
  7. Zda je standardní, aby byl celoroční zábor veřejného prostranství v městské památkové rezervaci povolen bez vizualizace (nákresu) a specifikace toho, jak bude předzahrádka vypadat a z jakých materiálů a v jaké barevnosti bude provedena. Ze zaslaných materiálů je zřejmé, že žadatel vůbec neuvedl, jak má „zahrádka pro zimní provoz“ vypadat a že bude zastřešená, resp. bude se jednat o „pártystan“ umístěný na podložce.
  8. Jestli je pravdivé tvrzení žadatele o zábor v tvrzení, že „zimní provoz zahrádky bude provozován v místech již povolených k provozování zahrádky v období jaro až podzim“. Pokud je tvrzení pravdivé, žádám o usnesení kompetentního orgánu města či rozhodnutí příslušného odboru MěÚ vč. příslušné dokumentace.
  9. Zda nebudou povolené vánoční trhy na Kostelním náměstí kolidovat s těmi na Mírovém náměstí, které jsou grantově podpořeny z rozpočtu Města.
  10. Jestli bylo vzato do úvahy, že celoročně provozovaná předzahrádka může obyvatele blízké obytné zástavby obtěžovat hlukem a zda už k tomuto problému nedochází v okolí Kostelního náměstí dnes.
  11. V žádosti o povolení pořádání vánočních trhů a silvestrovské veselice není uvedeno jejich časové omezení. Znamená to, že se mohou končit dle uvážení provozovatele? 

   

  Podklady zašlete na můj e-mail : petr.panas@email.cz

   

  S pozdravem,

  Petr Panaš

 • Umění Země rozdá fair trade čokolády

  Děkujeme všem za krásné Umění Země! Nedělní odpoledne se velmi vydařilo a z bohatství donesených přírodních materiálů vznikla krásná díla a milá setkání.


  Letos jsme zapojili litoměřické osobnosti se vztahem k umění a tvoření, aby nám pomohly rozdělit dárky z fair tradu. “Nesoutěžíme, protože to snad ani nejde. Každé dílo je jedinečné a něčím krásné a zajímavé. Navíc tvoří děti i dospělí. Pomocí fair trade čokolád a kávy chceme ale povzbudit a ocenit účast na kompostovatelném umění okamžiku.” řekla Lenka Simerská, autorka a organizátorka již třetího ročníku akce.

   

  Oslovili jsme tedy litoměřické osobnosti se vztahem k umění a tvoření a požádali je o výběr jednoho díla podle svých dojmů a pocitů. V porotě zasedli: Známá sochařka a výtvarnice Alžběta Kumstátová, zakladatelka ateliéru VAK (http://www.alzbetakumstatova.cz/) a mimo jiné autorka busty Václava Havla ve stejnojmenném litoměřickém parku nebo sochy svaté Doroty v litoměřické obřadní síňi. Dalším porotcem byl Marek Rubec, výtvarník, který se věnuje hlavně tvorbě komiksů, ilustrací, ale i animovaným filmům. Na KomiksFESTu v roce 2013 zvítězil v soutěži Arnal o nejlepší komiks beze slov. (http://ilustratori.net/marek-rubec). Jeho výstavu jsme měli možnost shlédnout loni i u nás v knihovně K.H. Máchy pod názvem Wanted Welzl. A třetí porotkyní byla Helena Učíková Lendacká, lektorka a trenérka paměti, která působí ve spolku LiPen (https://www.facebook.com/SpolekLiPen/), zabývá se rozvojem mozku a možnostmi aktivního stárnutí. Porotu koordinovala a svůj hlas přidala Lenka Simerská, domácí tvůrkyně krás všedního dne a autorka akce (http://litomerice.zeleni.cz/index.php/o-nas/clenove/24-lenka-simerska).

   

  A kdo dostane fair trade čokoládu?

   

  Helena Učíková Lendacká: “Vybrat jen jednu mandalu bylo opravdu těžké, odměnila bych jich hned několik! Nakonec volím č. 25, pro její veselou barevnost, odvážný kontrast a celkovou náladu - skoro letní s vůní dálek a exotiky, takový malý střípek Indie v litoměřickém parku, nebo španělská tanečnice s šedo-bílou krajkou a divokým srdcem? :)”

   25

   

  Marek Rubec: “Mě se nejvíc líbí číslo 27! :) Je to hezky barevně sladěné, nápadité a zároveň decentní.”

   27

   

  Alžběta Kumstátová: “Za mne č.7. Proč? Tenhle kočičák je sympaticky rozevlátý, jako by do něj foukl podzimní větřík. Je taky pěkně zářijově vybarvený a evidentně dobře živený dary Země. Oživuje plejádu mandal, které jsou oku lahodící, ale přece jen už trochu okoukané. Navíc si nepomáhá dokreslováním křídami. Je to mazel, kterého bych si hned vzala domů :)”

   7

   

  IMG 5015

   

  Lenka Simerská: “Když jsem viděla krásné fotky výtvorů samotných bez cvrkotu kolem, a makro detaily, byl to zase úplně jiný zážitek, než na místě. Vybírám č. 3, protože na mě působí svojí jednoduchostí, přesností a přehledností, a zároveň září díky vybraným barvám listů, a lesklé kaštany vytvářejí usměrněný pohyb. Zřejmě odraz mojí vnitřní potřeby v hektickém období :).”

   3

  IMG 4908

   

   

  Gratulujeme všem obdarovaným! A už se těšíme na příští ročník. Už teď můžeme prozradit, že bude hodně zvláštní!

   

  Fotogalerie z Umění země, Středohorského Jamování a Medobraní naleznete v následujících albech:

  http://litomerice.zeleni.cz/index.php/fotogalerie/187-umeni-zeme-2017

  http://litomerice.zeleni.cz/index.php/fotogalerie/186-foto-medobrani-stredohorske-jamovani-a-umeni-zeme-2017

   

 • Povolení hazardu je chyba!

  Nebydlíte v centru města? Jste občané druhé kategorie. Přesně tento signál vyslala litoměřická radnice. Přijala totiž novou vyhlášku k „omezení“ hazardu, která však umožní jeho nekontrolovaný růst mimo městskou památkovou rezervaci. Vyhláška jasně říká, že hazard je problém a způsobuje negativní dopady i na lidi, kteří v okolí heren bydlí. Ale jak vidno, tak zdaleka ne na všechny! V centru města nebude herna žádná, jinde ve městě klidně mohou vznikat nové. Je jasné, že tato vyhláška způsobí zvýšení počtu heren v Litoměřicích.

   

  „Tuto vyhlášku a její odůvodnění považuji za naprosto hloupé a nekompetentní“ říká předseda litoměřických Zelených a opoziční zastupitel Petr Panaš. „Hlasoval jsem proti, bohužel koaličním zastupitelům, mezi kterými jsou i lékaři a učitelé, nárust hazardu ve městě evidentně nevadí. Je to smutné“ sděluje Petr Panaš.

   

  „Zamyslelo se zastupitelstvo nad tím, zda sídliště - primárně určená k bydlení - k pohybu dětí ze školy a do školy, mají být místem, kam se mají herny přestěhovat? Zda místa v blízkosti škol mimo centra mají být odkladištěm heren přesunutých z centra. Většina obyvatel bydlí mimo centrum! A tito obyvatelé mají s rušením nočního klidu kolem heren problém už mnoho let. Jsou tito lidé pro vedení obyvatelé podřadnější kategorie než rezidenti centra?“ Takto se ptá členka Zelených Renata Vášová.

   

  K problému se vyjádřila i Lenka Simerská, která je za Zelené  členkou  Komise Zdravého města a Místní Agendy 21 Litoměřice: "Závislost na hazardu a gamblerství je v ČR rozšířený problém. Ohrožuje akutně zhruba 300tis. lidí, přičemž přímo závislých je kolem 100tis. Je to stejně závažná závislost jako například na alkoholu, dostat se z ní vyžaduje odbornou práci psychologů. Nejsnadněji se vytváří u dětí a mladistvých. Je ostuda, že jako Zdravé město kategorie A necháme herny rozrůstat v obytných čtvrtích."

   

  Přijetí vyhlášky považují litoměřičtí Zelení za skandální a budou se snažit zvrátit toto nesmyslné rozhodnutí zastupitelstva.

 • Kdy je ten správný čas podpořit finančně Zelené? Kdykoliv!

  Chtělo by se napsat: volby se blíží, proto právě teď Strana zelených potřebuje vaší ochotu ji podpořit a to vlastním nasazením i financemi! Jenže toto tvrzení není správné. Volby se na nás valí v podstatě každým rokem – žijeme tak v situaci nepřetržité předvolební kampaně – a strana jako taková musí fungovat neustále, tedy i v mezidobí voleb. Správně je proto uvést, že my v Zelených vaši pomoc potřebujeme každým dnem. A to na celostátní, ale i (a to ještě v mnohem větší míře) na komunální úrovni. Je to totiž právě vaše ochota se zapojit do chodu Zelených, která nám umožňuje se spolupodílet na demokratickém fungování české společnosti a měnit své okolí k lepšímu.

   

  Jak už to tak bývá, peníze jsou v některých věcech (bohužel) až na „prvním místě“. Aktivity Zelených stojí a padají na dvou základních předpokladech; že máme dostatečné množství dobrovolníků, kteří mají chuť konkrétní aktivitu zrealizovat, a že máme dostatečné množství financí na samotnou realizaci. Zatímco o nápady a nadšení nebývá mezi Zelenými nouze, s financemi to bývá horší. Na komunální úrovni máme často nápad, na který těžko sháníme peníze, ať už se jedná o zaplacení odborné studie, přípravu přednášky, nebo náklady spojené s tiskem apod. Nepřispívá k tomu ani mylně rozšířený názor, že politická strana je dobře prosperující „podnik“ zabezpečený příspěvky ze státního rozpočtu, který nevyžaduje (či napsáno jinak, který si nezaslouží) naši finanční podporu.

   

  Přitom bez finančních prostředků není žádná strana schopna zdravě fungovat ani efektivně vést volební kampaň; tedy komunikovat se svými potenciálními voliči a tím mít možnost reálně měnit dané politické prostředí. Když se podíváme na hospodaření Zelených za několik let, zjistíme, že se státní příspěvek na chod strany (získaný díky překročení hranice 3 % v minulých volbách do poslanecké sněmovny) podílí společně s příspěvkem na úhradu volebních nákladů (získaný za každý získaný hlas ve volbách do poslanecké sněmovny a evropského parlamentu) jen z části na jejím financování. Jsme finančně závislí na počtech našich členů a členek v místních základních organizacích, od kterých získáváme členské příspěvky, ale významně i na finančních darech sympatizantů a sympatizantek, kteří se rozhodnou naše snažení podpořit.

   strana zelenych darci 705x479

  Grafy ukazují vývoj výše darů fyzických osob Straně zelených mezi roky 2009 až 2016 a počet fyzických dárců ve stejném období. Dárcovsky nejsilnějším byl rok 2014, kdy probíhaly komunální volby do obecních zastupitelstev. Data převzata z výročních zpráv Strany zelených.

   

  Přitom finančně nejtíživější situace bývá na úrovni základních organizací působících ve vašich obcích, kde se organizují aktivisté zaměřující se na řešení místních témat. Základní organizace jsou totiž převážně finančně závislé na členských příspěvcích a na darech fyzických osob sympatizujících s jejich fungováním, k čemuž jsou příležitostně podporovány grantovými projekty směřujícími z centrály Strany zelených. Na komunální úrovni jsme svým způsobem nikdy neopustili první polovinu 20. století, kdy si politické strany vystačily s dary svých stoupenců a členských příspěvků. Jenže ta doba je již pryč. Politické strany dnes nemají desítky až stovky tisíc členů jako kdysi, ale zpravidla jen pár tisíc – díky obecnému znechucení z politiky. Na místní úrovni proto buňky jednotlivých politických stran tvoří často skupinky o pár (desítkách) lidech, takže příjmy z členských příspěvků bývají mizivé. V řadě obcí, kde Zelení působí, jsou navíc aktivity místní buňky sponzorovány těmi, kteří jsou současně i členy a členkami Zelených. Ti tak ve výsledku neinvestují do snahy o zlepšení obce pouze svůj čas, ale i vlastní finance. Přitom z jejich práce, aniž si to uvědomujeme, často těžíme všichni, kdo v dané obci žijí – u nás například tím, že se můžete dozvídat o důležitých tématech, o kterých městský úřad našeho města v podstatě mlčí.

   

  Nabízí se proto otázka, jestli (zrovna nyní před dalšími volbami) by nebyla vhodná doba těmto nadšencům svým způsobem poděkovat. A to formou zaslání finančního daru na transparentní účet Strany zelených, který by nám pomohl pokračovat v naplňování naší vize proevropské, liberální a zelené společnosti. Když navíc uvedete do poznámky název místní základní organizace či obce, kde jsou Zelení aktivní (např. SZ Litoměřice), Váš dar se dostane v plné výši přímo na místní úroveň až k nim. A že nejste sympatizanti Zelených, nebo nejsme ve vaší obci aktivní? Vězte, že za vaší peněžitou pomoc budou rády i další demokraticky smýšlející politické strany nevelkého vzrůstu, např. Piráti, LES, nebo STAN, kde čelí podobným, ne-li ještě větším finančním úskalím v rozvoji své činnosti.

   strana zelenych darci pirati

  Srovnání roční výše darů a počtu dárců Strany zelených s Českou pirátskou stranou. Jak je vidět, relativně nízký počet dárců a darovaných peněz netrápí jen Zelené, ale i další z menších českých stran.

   

  Pojďte nás proto v našem politickém snažení finančně podpořit! Zasloužíme si to.

 • Toto jsou Zelení

  Toto jsou Zelení

  Máme barvu a stojíme si za ní. Prosazujeme respekt k přírodě, lidštější, spravedlivější společnost a moderní stát. Kulturně, společensky a hospodářsky patří naše země do EU. Vážíme si bezpečnosti, kterou nám zajišťuje členství v NATO. Není nám lhostejné utrpení druhých, pomáháme slabým a ohroženým. Lidská práva neměníme za obchodní příležitosti.

  Kandidátní listina Zelených pro volby do poslanecké sněmovny 2017 za Ústecký Kraj

  1. Petr Globočník                                2. Karolina Žákovská

  3. Vladimír Buřt                                   4. Lenka Simerská

  5. Adam Souček                                  6. Kateřina Zemanová

  7. Monika Mrugová                            8. Petr Panaš

  9. Irena Moudrá Wünschová            10. Alena Holienčinová

  11. Luboš Šlapka                                12. Hana Krejčová

  13. Michaela Dopitová                       14. Jiří Kraus

  16. Štěpánka Hubertová                    17. Milan Rygl

  18. Jiří Škoda                                       19. David Palán

  20. Jan Žalud                                       21. Matěj Hon

  22. Renata Vášová                              23. Petr Končel

  24. Hana Pácaltová                             25. Martin Bajger

  26. Karel Karika

  Chceme Česko moderní, zdravější a spravedlivější.

  Programové priority                                                        

  1. Zásadně zvýšíme investice do vzdělání Zvýšíme investice do vzdělávání, zejména pak výši nástupního platu učitelům na úroveň odpovídající mediánu mzdy vysokoškolsky vzdělaných pracovníků v ostatních oborech (32 617 korun). Zároveň zavedeme nárokové tvůrčí volno pro učitele základních a středních škol každých pět let s cílem podpořit další sebevzdělávání.

  2. Podpoříme inovativní podnikání namísto dotací pro montovnyZrušíme investiční pobídky pro montovny, které vytvářejí pracovní místa s nízkou přidanou hodnotou, naopak podpoříme podniky (startupy i zavedené firmy), které přinášejí inovativní produkty a služby s vysokou přidanou hodnotou a vysokým podílem výzkumu a vývoje.

  3. Česko se ještě více začlení do Evropy, kam patříPatříme do Evropy. Chceme Evropskou unii jako federaci s co největším množstvím sdílených pravomocí v oblasti sociálních věcí, daní, životního prostředí, zahraniční politiky a obrany, ale řízenou opravdu demokraticky volenými reprezentanty Evropského parlamentu, kterému musí být plně odpovědná Evropská komise.

  4. Zastavíme vývoz zbraní do rukou násilníkůModerní stát neobchoduje s násilím a utrpením. Nevyměníme obhajobu lidských práv a demokracie ve světě za obchodní příležitosti a ukončíme vývoz zbraní mimo naše spojenecké struktury.

  5. Rychlejší výstavba vysokorychlostních i příměstských železničních tratí Zrychlíme přípravu a co nejšetrnější výstavbu moderní sítě vysokorychlostních a příměstských železnic. Na prvním místě spojení Praha – Brno, které bude hotovo do patnácti let a jehož jízdní doba bude pod 60 minut.

  6. Zjednodušíme cestování veřejnou dopravou Zavedeme po etapách jednotnou jízdenku na všechny druhy dopravy s veřejnou podporou.

  7. Zdigitalizujeme státní správu Budeme prosazovat, aby veškerý kontakt se státní správou, který nevyžaduje osobní přítomnost, bylo možné řešit také online formou e-governmentu.

  8. Vybereme daně od velkých korporací Namísto šikany malých podnikatelů, kterou představuje například současná forma EET, se zaměříme na důkladný výběr daní z příjmů od všech

  podnikatelských subjektů s důrazem na velké nadnárodní společnosti a boj proti daňovým rájům.

  9. Ušetříme rodinám a obcím za elektřinu Prosadíme obnovení podpory pro větrné elektrárny s majetkovou účastí obcí, malé bioplynové stanice na energetické využití odpadu nebo solární panely na střechách domů. Podpoříme možnosti ukládání energie a možnosti prodávat přebytečnou energii do sítě.

  10.Práce se mění, budeme na to reagovat Jako reakci na změny práce a postupující robotizaci připravíme varianty opatření v podobě přechodu na kratší pracovní týden, zdanění robotů nebo zavedení všeobecného základního příjmu.

  11. Zavedeme volební právo od 16 let a možnost volit na dálku Snížíme aktivní volební právo pro všechny druhy voleb na 16 let. Zároveň umožníme korespondenční způsob volby.

  12. Podpoříme rozvoj umění ve veřejném prostoru Veřejný prostor potřebuje nové umění. Zavedeme povinnost věnovat 2 % z rozpočtu každé veřejné stavby na vysoutěžená umělecká díla.

  13. Kdo znečišťuje životní prostředí, zaplatí vyšší daně Provedeme sociálně spravedlivou ekologickou daňovou reformu.

  14. Zlepšíme ovzduší a omezíme závislost na uhlí, ropě a plynu Podpoříme tzv. antifosilní zákon, který stanoví jasné tempo snižování emisí, a tudíž i zlepšování ovzduší a snižování závislosti na uhlí, ropě a plynu. Usnadníme obcím zavádění opatření pro zmírňování smogu.

  15. Ochráníme krajinu před suchem a povodněmi Nebudeme podporovat budování přehrad, naopak chceme, aby se v krajině obnovily mokřady, tůně, lužní lesy, nivní louky i malé vodní nádrže. Obnovíme také výkon veřejného vlastnictví a správy vodohospodářské infrastruktury s tím, že zákonem stanovíme povinnost obcí spravovat ji bez dalšího pronajímání soukromým společnostem.

  16. Zastavíme předražené investice do jaderné energie Ušetříme stamiliardy korun ze státního rozpočtu a z peněženek spotřebitelů elektřiny odmítnutím veřejné finanční podpory pro stavbu nových reaktorů v Dukovanech a Temelíně.

  17. Zachováme zdravou půdu omezením nešetrných zásahů do krajiny Připravíme komplexní zákonnou ochranu půdy, která omezí všechny typy hrozeb: erozi, ztrátu organických složek, zhutnění, zábory pro výstavbu a zpevňování povrchu, kontaminaci škodlivými látkami a využívání průmyslových hnojiv.

  18. Prosadíme šetrnější chov zvířat a podpoříme ekologické zemědělství Zasadíme se o změnu podmínek a způsobů chovu tzv. hospodářských zvířat a podpoříme rozvoj ekologického zemědělství, které je šetrnější vůči chovaným zvířatům, zdraví lidí i přírodě.

  19. Zvýhodníme zdravé potraviny Podpoříme nabídku dostupných zdravých a kvalitních potravin, zejména lokálních, a to jak v obchodech, tak ve školách či nemocnicích. Požadujeme stejnou kvalitu potravin jako v ostatních zemích EU.

  20. Zastavíme ničení krajiny povrchovými doly a omezíme zisky uhlobaronů Zrušíme usnesení vlády o částečném prolomení limitů těžby. Zvýšíme poplatek z vydobytého nerostu na minimálně 10 %.

  21. Omezíme zátěž nákladní dopravou Zavedeme satelitní mýtný systém pro nákladní automobily nad 3,5 tuny na celou síť veřejných pozemních komunikací.

  22. Budeme stavět byty pro dostupné nájemní bydlení Obnovíme nabídku veřejného nájemního bydlení formou výstavby bytů, zejména v nízkoenergetickém standardu. Podpoříme také výkup a rekonstrukce bytů ze strany obcí.

  23. Zajistíme sociální bydlení a služby i pro ty nejchudší Prosadíme zákon o sociálním bydlení a podpoříme obce v nabídce dostupných sociálních bytů a souvisejících služeb. Ukončíme byznys s chudobou na ubytovnách.

  24. Rodičovská podpora bude flexibilní a výhodnější Upravíme systém podpory rodičovství tak, aby bylo možné čerpat rodičovský příspěvek také v délce 12 měsíců. Budeme motivovat rodiče ke střídání v pobírání rodičovského příspěvku. Zavedeme plošnou pomoc v mateřství, která nebude navázaná na nemocenské pojištění. Snížíme sociální pojištění u žen a mužů po rodičovské o 5 %.

  25. Zdravotní sestry a lidé pracující v sociálních službách dostanou více peněz Zvýšíme minimální tarifní plat zdravotních sester a pracovníků v sociální oblasti s vysokoškolským nebo vyšším odborným vzděláním na 25 000 korun měsíčně (oproti dnešním 17 000). Zlepšíme také jejich pracovní podmínky a dostupnost těchto služeb.

  26. Budeme zákonem požadovat shodné platové podmínky mužů a žen pracujících na stejné pozici Narovnáme platové ohodnocení a postavení žen a mužů v soukromých firmách formou snížení daňového základu těm, které prokáží, že odměňují ženy a muže rovně. Snížíme sociální pojištění o 5 % u žen po rodičovské.

  27. Seniorům zařídíme důstojný příjem a dožití ve vlastním bytě Umožníme seniorům zvýšit kvalitu života ve stáří pomocí tzv. zpětných odkupů jejich bytů do veřejného vlastnictví. Senioři budou mít záruku dožití ve vlastním bytě, stát jim bude nad rámec důchodu vyplácet měsíční splátku za byt až do smrti. Senioři budou mít více peněz a stát zároveň získá bytový fond, který bude moct dále využít pro nabídku dostupného bydlení.

  28. Zastavíme ničení lidských životů přebujelými exekucemi Zastavíme současnou praxi exekucí a snížíme maximální výše úroků z prodlení a odměny exekutorům. Sjednotíme mnohdy roztříštěná exekuční řízení proti jednotlivým dlužníkům vždy pod jednoho exekutora, exekuční praxi omezíme územní příslušností. Stanovíme maximální výši částky, vymáhané v exekuci, na 2,5 násobek jistiny. Zmírníme podmínky oddlužení v lichvářských soukromoprávních řízeních usnadněním osobního bankrotu. Připravíme jednorázovou amnestii dluhových příslušenství (poplatků z prodlení a úroků z těchto poplatků) u dluhů vázaných na veřejnou sféru.

  29. Pomůžeme těm, kteří vydělávají nejméně - zvýšíme minimální mzdu Zavedeme důstojnou minimální mzdu nad hranicí chudoby ve výši 60 % mediánové mzdy.

  30. Zajistíme lidem jistotu ve stáří zavedením univerzálního starobního důchodu Zavedeme základní univerzální starobní důchod nejméně 10 000 korun, k čemuž bude připočítávána zásluhová složka, a pro případ rychlejšího růstu inflace zavedeme i mechanismus automatického navyšování o inflaci.

Zelení v Litoměřicích

 •  

 

Strana zelených působí v Litoměřicích od roku 2007. V současnosti má 12 členů (02-2017) a mnoho aktivních  sympatizantů. Předsedou základní organizace je Mgr. Petr Panaš.

 

Naše cíle nejlépe vystihuje slogan: čistý vzduch a čistá politika. Bojujeme za zdravé životní prostředí a za průhledné hospodaření radnice. Naše další silná témata jsou doprava ve městě a regulace hazardu. Více o našem programu zde.

 

V komunálních volbách v roce 2014 nám dalo hlas 7,34% voličů, získali jsme dva zastupitele a stali se součástí opozice. Zastupiteli jsou : Petr Panaš a Jan Hrkal.  Zároveň chceme tímto poděkovat všem voličům, kteří nám dali důvěru a podpořili nás ve volbách.

 

 

Příjemné bylo, když nám třeba představitel Sokola Litoměřice p. Skalník umožnil nechat zdarma banner u jejich budovy. Ale pomocníků a pomocnic bylo mnohem více a dobrý volební výsledek byl získán i díky jejich pomoci.

 

 

Na ustavujícím zastupitelstvu se nám nepodařilo získat obsazení ve finančním ani kontrolním výboru. A to v rozporu s programovým prohlášením koalice.

 

Přesto je a bude zelené v Litoměřicích stále slyšet. Chceme mít zástupce v městských komisích, budeme aktivně vznášet podněty na zastupitelstvu a nadále se zabývat problémy občanů města. 

 

Zajímá Vás naše činnost? Chcete vědět víc? Přijďte se podívat na naši členskou schůzi, konají se jednou za měsíc. Nebo si nechte posílat čerstvé informace a pozvánky e-mailem. Více možností naleznete zde.

 

 

 

Kalendář akcí

FacebookMySpaceTwitterLinkedinRSS Feed
 
Copyright © 2018 Zelení Litoměřice TEST. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.