Zastupitelstvo 6.2.2020

Program jednání Zastupitelstva města Litoměřic,
které se koná dne 6.2.2020 od 16:00 hodin
v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68
Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
Schválení zápisu minulého jednání
Kontrola plnění bodů
Doplnění / stažení bodů programu
Hlasování o programu
Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 27.1. 2020
Dotace pro Destinační agenturu České středohoří o.p.s.
Žádost o dotaci – Český svaz chovatelů, z.s., ZO Litoměřice-Žitenice
Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků na rok 2020
Poskytnutí individuální dotace na provozní a investiční náklady pro rok 2020 společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s.
Schválení poskytování měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva – revokace usnesení
Volba soudního přísedícího
Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Litoměřic za rok 2019
Plán činnosti Kontrolního výboru na rok 2020
Zrušení místního poplatků ze psů od 1.1.2021
Prominutí smluvní pokuty
Majetkové záležitosti:
Záměr nákupu stavby č.p. 410 včetně pozemku parc.č. 365, parc.č. 366/1 a 366/3 v k.ú. Litoměřice
Žádost o bezúplatný převod pozemku parc.č. 3911/2 v k.ú. Litoměřice
Zrušení usnesení ZM č.127/4/2019 ze dne 12.9.2019
Adresný záměr bezúplatného převodu nemovitých věcí tvořících areál nemocnice v Litoměřicích
Prodej BJ č. 1752/7, ulice Mládežnická 1752/6 v k.ú. Litoměřice
Prodej opuštěné a neudržované klasické hrobky
Bezúplatný převod pozemku parc.č. 293/7 v k.ú. Litoměřice
Informace
Interpelace
Diskuse
Závěr

Používáním webu http://zeleni.litomerice.cz souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti jsou používány soubory cookies, které se ukládají do paměti vašeho prohlížeče Více informací

Dle § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, vás informujeme, že tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory cookies. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče Cookies používáme pro kontrolu hlasování v anketách. Dále používáme cookies třetí strany - službu Google Analytics od společnosti Google Inc. - pro analýzu návštěvnosti stránek. Tyto cookies jsou řízeny třetí stranou a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

Zavřít