Zastupitelstvo 4.6.2020

Dne 4. 6. 2020 od 16:00 hodin proběhne další jednání litoměřického zastupitelstva. Konat se bude v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích (v sále Domu kultury, Na Valech 2028). Program a podklady k jednání naleznete ZDE.

Podklady k jednání jsme opět dostali 7 dnů před jednáním (dříve je nikdy neobdržíme), tak se je snažíme co nejdříve nastudovat a na jednání se připravit.

Doplňující informace jsme si vyžádali k bodu č.  10, poskytnutí účelového daru Okresní hospodářské komoře v Litoměřicích.

Obdrželi jsme tyto informace: 

Důvodová zpráva:
Jedná se o žádost předsedy Okresní hospodářské komory v Litoměřicích o finanční podporu pro dořešení následků koronavirové situace v podnikatelském prostředí v Litoměřicích, ve výši
300 000 Kč na zajištění projektu „Liťák mezi hradbami“, kdy poskytnuté finanční prostředky budou použity na aktivity spojené s daným projektem – tvorba webu a propojení s aplikacemi na neziskový sektor a podnikatelské prostředí, workshopy pro podnikatele, podpora lokálních e-shopů, podpora Techdays 2021. 

Naše žádost o doplnění byla následující: Jedná se o 300.000 Kč, což není zase zrovna málo peněz a žádost obsahuje pouze jeden odstavec textu a úplně nedokáži odvodit, na co přesně budou peníze použity, jestli to je na financování věcí už proběhlých nebo teprve plánovaných, proč zrovna 300 tisíc, zda je finanční kalkulace jednotlivých aktivit. Dále se chci zeptat, proč se peníze poskytují formou daru, kdy se nepředpokládá následná kontrola jejich využití, ale nepoužije se  forma individuální dotace, kdy je předpoklad kontroly využití poskytnutých finančních prostředků.

Podpora může být v pořádku a na dobré účely, ale odůvodnění a poskytnuté informace jsou  v tomto případě opravdu nedostačující.

Další bod, kde máme nejasnosti, je návratná finanční výpomoc pro Nemocnici Litoměřice, a.s. ve výši 5 mil. Kč. V odůvodnění je uvedeno, že je požadována za účelem překlenutí situace v cash-flow příjemce – tj. výhradně na překlenutí doby od data účinnosti smlouvy o prodeji obchodního závodu do doby připsání úhrady kupní ceny za obchodní závod na účet Nemocnice Litoměřice, a.s. (úhrada kupní ceny Krajskou zdravotní, a.s. proběhne dle smlouvy do 30 dnů od účinnosti Smlouvy o koupi závodu. Nemocnice Litoměřice, a.s. vrátí návratnou finanční výpomoc městu Litoměřice do 7 dnů po zaplacení kupní ceny za prodej obchodního závodu Krajskou zdravotní, a.s.

Domnívali jsme se, že finanční prostředky za prodej nemocnice obdrží Město Litoměřice, ale z výše uvedeného textu plyne, že to bude Nemocnice Litoměřice, a.s. Na tuto skutečnost se budeme také ptát.

Na projednání je toho ovšem mnohem více. Uvidíme, jak vše proběhne a dopadne.

Používáním webu http://zeleni.litomerice.cz souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti jsou používány soubory cookies, které se ukládají do paměti vašeho prohlížeče Více informací

Dle § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, vás informujeme, že tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory cookies. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče Cookies používáme pro kontrolu hlasování v anketách. Dále používáme cookies třetí strany - službu Google Analytics od společnosti Google Inc. - pro analýzu návštěvnosti stránek. Tyto cookies jsou řízeny třetí stranou a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

Zavřít