Zastupitelstvo 17.9.2020

Přináším stručné informace z dnešního zastupitelstva s tím, že chci objasnit hlasování u kterých jsem se zdržel nebo hlasoval proti.

Poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 1.000.000 Kč spolku HC Stadion Litoměřice, z.s.

Zde jsem se při hlasování zdržel. Nemám problém se samotným půjčením peněz, které se mají vrátit začátkem příštího roku. Bod byl však doplněný na poslední chvíli a nebyl projednán finančním výborem a ani sportovní komisí. Což je špatně. Osobně mám obavu, aby hokejisté byli schopni vrátit milion korun a vystačit příští rok s pokráceným rozpočtem.

„PAVE – První aktivní veřejná budova v ČR“ – schválení ukončení projektu dohodou smluvních stran

Zde jsem byl proti. Důvodem je, že všechny v podstatě nevratné kroky k ukončení projektu už byly udělány. SFŽP byl kontaktován s tím, že bude odstoupeno od poskytnutí dotace, smlouva o dílo se zhotovitelem stavby byla ukončeno. Dokonce se radnice pokusila neúspěšně pozemek i s budovou prodat. Teď v podstatě žádala zastupitele o potvrzení správnosti učiněných kroků, přičemž zastupitelstvo je nemohlo nijak ovlivnit.

Záměr prodeje pozemku parc. č. 4008/51 včetně stavby a částí přilehlých pozemků v k.ú. Litoměřice

Tento bod se týká záměru prodeje pozemku s budovou, kde měl být realizován projekt PAVE – výstavba startovacích bytů. Jsem toho názoru, že na výstavbu startovacích bytů by neměla radnice rezignovat. Se sliby developerů máme v Litoměřicích velmi špatné zkušenosti. Obchody postavili, ale bytů, které byly podmínkou, jsme se již nedočkali. Ať raději město současnou budovu zbourá a samo postaví budovu či budovy, kde startovací byty budou. Některé mohou být nájemní, jiné prodány. Ale budeme vědět co bude postaveno , kdy a jak to bude vypadat.

Prodej bytových jednotek

Byl jsem proti prodeji tří bytových jednotek, které vydražila jedna fyzická osoba, neboť podala nejvyšší nabídku. Navíc tato osoba vlastní už v našem městě více bytů, které od města koupila. Já jsem proto, aby si byt koupil ten, kdo potřebuje bydlet a ne ten, kdo ho kupuje za účelem podnikání. Do budoucna by mohlo být podmínkou, že dražby bytu se může zúčastnit pouze osoba, která nevlastní nemovitost určenou k bydlení. To lze velice snadno prokázat výpisem z listu vlastnictví.

Zatímco předchozí body byly schváleny, prodeje bytových jednotek nikoli, což jsem rád. K bodům, kde jsem hlasoval proti,  jsem vždy vystoupil a odůvodnil, proč je nechci podpořit.

Jinak bylo jednání bez nějakých problémů a relativně rychlé.

Mgr. Petr Panaš, zastupitel za Zelené

 

Používáním webu http://zeleni.litomerice.cz souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti jsou používány soubory cookies, které se ukládají do paměti vašeho prohlížeče Více informací

Dle § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, vás informujeme, že tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory cookies. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče Cookies používáme pro kontrolu hlasování v anketách. Dále používáme cookies třetí strany - službu Google Analytics od společnosti Google Inc. - pro analýzu návštěvnosti stránek. Tyto cookies jsou řízeny třetí stranou a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

Zavřít