Zasedat na Mikuláše! Jako proč??

Jako u každého zasedání zastupitelstva Vás zveme ke sledování a účasti! Tentokrát zasedáme na Mikuláše. Je to nešťastné, je to zbytečné, a je to nefér vůči všem, kdo se tohoto svátku účastní. A to je dost velká skupina lidí, protože sem patří všichni rodiče menších dětí, leckdy i prarodiče, a všichni, kdo někde děláme čerty, anděly a Mikuláše.

Každoročně se účastním v různých rolích klasicky pojatého svátku sv. Mikuláše. Mám ho moc ráda, ale oblíbila jsem si ho až jako rodič v dospělosti, protože jsem měla možnost seznámit se s výkladem jeho symboliky, trochu jiného praktického pojetí. A taky jsem měla štěstí na partu lidí, kde je možné svátek takto pěkně realizovat. Rodiče poctivě přemýší o skutcích dětí za uplynulý rok, sepíšou je, ty dobré i ty ke zlepšení předají Mikuláši. Ten jako důstojná postava s dobrem a zlem po svém boku vede rozhovor s každým dítětem. I k rodičům má řeč. V každém z nás se dobro a zlo pere na denní bázi a cílem Mikuláše je, aby dobro zvítězilo a bylo odměňeno. Letos mám ale smůlu, i celá skupina, protože nepomůžu. A se mnou mají smůlu všichni, kdo na zastupitelstvo musí, včetně úředníků MěÚ. A kdo z občanů dá přednost dětem, nebude moci na zastupitelstvo přijít nebo ho v reáném čase sledovat. O změnu termínu jsem se pokusila tímto návrhem:

Vážený pane starosto, vážení kolegové, vážený pane tajemníku,
ráda bych Vás touto cestou požádala o zvážení termínu jednání zastupitelstva 5. prosince.
Zcela konkrétně bych ráda navrhla nepořádat zastupitelstvo v tento den a to z důvodu možnosti slaďování pracovního a rodinného života rodičů, jak nás zastupitelů, tak i zaměstnanců úřadu, kteří se zastupitelstva účastní, tak také (a zejména) veřejnosti. V den, kdy chodí Mikuláš, je řada rodičů i prarodičů s dětmi, účastní se mikulášské nadílky či ji přímo organizují pro své komunity.
Litoměřice se umisťují v soutěžích o úřad přátelský rodině a zohledňování termínů důležitých jednání do tohoto přístupu neodmyslitelně patří. Věřím tedy, že bychom se měli aktuálně podle toho zachovat a neblokovat účast či sledování jednání zastupitelstva všem, kdo o něj mají zájem, a také neblokovat ty, kteří ho mají jako svou pracovní či zastupitelskou povinnost, být s dětmi.
Děkuji předem za zvážení možnosti přesunu jednání zastupitelstva.
S přátelským pozdravem,
Lenka Simerská

 

Bohužel jsem neuspěla, rada města podnět projednala na svém jednání dne 4. listopadu, ale termín se rozhodla neměnit. Nezbývá mi, než věřit panu tajemníkovi, který mě ujistil, že příště se to již nestane. Na úřadu přátelském rodině a rovným příležitostem by opravdu nemělo.

Program jednání zastupitelstva jsme obdrželi ve čtvrtek v půl jedenácté dopoledne. My, kdo jsme přes den v práci a návazně máme další nejrůznější povinnosti, jsme se k němu dostali přes víkend. Zastupitelstvo je následující čtvrtek. To je život neuvolněného opozičního zastupitele. Některé body  můžeme očekávat dopředu ze závěrů jednání rady (které máme nově díky žádosti kolegy Petra Panaše také zpřístupněné a je to velká pomoc) a část lze odvodit z jednání komisí, jichž jsme členy. I tak je ale dost nepružné získat celkový program zastupitelstva s podklady až 7 dní před jednáním. To je totiž zákonné minimum. Na přípravu nám má stačit. Čas na studium podkladů, zjišťování či jednání k daným bodům s občany, kteří na nás mají své požadavky, protože si nás zvolili, vezmi zastupiteli a zastupitelko, odkud můžeš!

A zde je samotný program nadcházejícího zastupitelstva, jak jsme ho dostali:

Program

MĚSTO LITOMĚŘICE

POZVÁNKA

na 5. schůzi Zastupitelstva města Litoměřice,

která se koná dne 5.12. 2019 od 16:00 hodin

Kulturní a konferenční centrum v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68

Program:

Procesní body 1

1. Zahájení, jmenování prac. předsednictva a volba návrhové komise, a ověřovatelů zápisu

2. Schválení zápisu minulého jednání

3. Kontrola plnění usnesení z minulého jednání

4. Doplnění / stažení bodů programu

5. Hlasování o programu

Ekonomický odbor

6. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 25.11. 2019

7. Uzavření smlouvy s ČSOB a.s. o přijetí úvěru na financování podílu města akce PAVE

8. Návrh rozpočtu města na rok 2020

9. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na období 2021–2022

Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče

10. FK Litoměřicko, z.s – návratná finanční výpomoc – nový splátkový kalendář

11. Změna termínu čerpání dotace – BIO ILLUSION s.r.o.

12. Program regenerace městské památkové rezervace Litoměřice na období 2019–2023 – dodatek č. 1

13. Zásady reklamy a označování provozoven v Litoměřicích

14. Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2020 FK Litoměřicko, z.s.

15. Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2020 HC Stadion Litoměřice, z. s.

16. Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2020 Slavoj BK Litoměřice z.s.

17. Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2020 TJ Slovan Litoměřice z.s.

18. Podání žádosti o dotaci na akci „Obnova dožilých částí krovu včetně statického zajištění – městský dům č.p. 15/7“

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

19. Program podpory sociálních a zdravotních aktivit

20. Program podpory sociálních služeb na rok 2020

Odbor územního rozvoje města

21. Zrušení předkupního práva u části pozemků parc.č. 4008/95 a 4008/117, oba v k.ú. Litoměřice

Útvar Pro lidi

22. Schválení Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice pro rok 2020

23. Pravidla participativního rozpočtu Města Litoměřice pro rok 2020

Kancelář starosty a tajemníka

24. Obecně závazné vyhlášky města Litoměřice

– OZV č. 2/2019 o evidenci trvale označených psů a jejich chovatelů

– OZV č. 3/2019 o místním poplatku ze psů

– OZV č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu

Tajemník

25. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru za rok 2019

26. Návrh úsporných opatření MěÚ Litoměřice na základě usnesení RM č. 396/14/2019

Různé

27. Dodatky k nájemní a licenční smlouvě uzavřené se Zahradou Čech s.r.o.

Odbor správy nemovitého majetku města

Majetkové záležitosti:

Záměry

28. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 38

1 komentář: „Zasedat na Mikuláše! Jako proč??

Komentáře nejsou povoleny.

Používáním webu http://zeleni.litomerice.cz souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti jsou používány soubory cookies, které se ukládají do paměti vašeho prohlížeče Více informací

Dle § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, vás informujeme, že tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory cookies. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče Cookies používáme pro kontrolu hlasování v anketách. Dále používáme cookies třetí strany - službu Google Analytics od společnosti Google Inc. - pro analýzu návštěvnosti stránek. Tyto cookies jsou řízeny třetí stranou a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

Zavřít