Střípky z únorového zastupitelstva

Tentokrát bych se zaměřil na informace, které padly v rámci diskuze zastupitelů a na které jsem se zeptal. Podle mého jsou celkem podstatné a mohou občany zajímat.

Dotaz první
V jakém stadiu je prodej pozemku s budovou (bývala vojenská ubytovna) v areálu kasáren Dukelských hrdinů.

Odpověď: Město chce nabýt pozemek – ovál v kasárnách Pod Radobýlem a jeho majitelem je osoba, která je vítězem dražby bývalé ubytovny. Radnice chce vyjednat směnu pozemků v kasárnách Pod Radobýlem – ovál za pozemek s ubytovnou v kasárnách Dukelských hrdinů. Aby došlo ke směně či prodeji, musí se udělat oddělovací geometrický plán na výměníkovou stanici v kasárnách Dukelských hrdinů. Pokud bude dohoda na bližších parametrech, předají se podklady znalci, záměr směny (prodeje) bude v dubnovém zastupitelstvu.

Dotaz druhý
Co se plánuje se stávajícími budovami a pozemky technických služeb po stěhování do kasáren Pod Radobýlem?

Odpověď: Původně se uvažovalo o prodeji, ale vzhledem k tomu, že stávající sběrný dvůr už nestačí, tak by se objekt v ul. Na Kocandě mohl předělat bez větších investic na druhý sběrný dvůr. Pozemky dole u Labe se mohou rozdělit. Z jedné části může do budoucna vzniknout odstavné parkoviště a druhou část má zájem majitel sousední betonárky p. Soldatek.

Dotaz třetí
Plánuje se změna vlastnické struktury spol. Zahrada Čech s.r.o.?

Odpověď: Jedná se s druhým 50% majitelem, firma se bude muset ocenit a podle znaleckého posudku se rozhodneme, zda si společnost (resp. zbývající poloviční podíl) jako město koupíme. Zatím prý není nic dohodnuté pevně.

Petr Panaš, zastupitel za Zelené

Používáním webu http://zeleni.litomerice.cz souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti jsou používány soubory cookies, které se ukládají do paměti vašeho prohlížeče Více informací

Dle § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, vás informujeme, že tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory cookies. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče Cookies používáme pro kontrolu hlasování v anketách. Dále používáme cookies třetí strany - službu Google Analytics od společnosti Google Inc. - pro analýzu návštěvnosti stránek. Tyto cookies jsou řízeny třetí stranou a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

Zavřít