Stav ovzduší nám není lhostejný

Proto ho sledujeme a snažíme se dopátrat znečišťovatelů.

 

Zelení v Litoměřicích negativně vnímají dlouhodobě špatný stav ovzduší i opakované zaznamenané výkyvy. Z tohoto důvodu byl požádán Odbor životního prostředí MěÚ Litoměřice o poskytnutí veškerých jemu dostupných informací, týkající se opakovaných úniků částic polétavého prachu PM10 tak, jak je zřejmé ze záznamů ČMHI, zejména ze dnů 14.2.2017 a 6.3.2017 v období kolem poledne. Chtěli jsme vědět, zda bylo provedeno šetření, byl označen nebo vytipován viník, jestli byly provedeny kroky vedoucí k nápravě, případně viník postihnut.

Předně kvitujeme rychlou odpověď na zaslanou žádost. Jelikož se jedná o problematiku, která určitě zajímá více obyvatel našeho města, zprostředkováváme Vám tímto zaslanou odpověď:

„Odpovídám na vaší žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 123/1998 Sb. Pokusím se vám stručně vysvětlit problematiku řešení stavu znečištění ovzduší v Litoměřicích, zvláště co se týká polétavého prachu PM10.  Plně chápu vaše rozhořčení, zejména co se týká dnů 14.2.2017 – ve 12.00 hod průměrná hodinová koncentrace PM10 220 ug/m3 vzduchu   a   6.3.2017 – ve 12.00 hod průměrná hodinová koncentrace 310 ug/m3 vzduchu.   Bohužel  nikdo za tyto koncentrace nemůže být postižený  jako viník,  a to hned ze dvou důvodů. Prvním důvodem je to, že pro hodinový průměr PM10 není stanoven limit.  Limit pro PM10  je stanoven pro 24 hodinový průměr který je 50 ug/m3.  Druhým důvodem je nemožnost prokázání zdroje znečištění (emisního zdroje). Toto je ještě ztíženo tím, že v současné době je nefunkční analyzátor PM10  Zdravotního ústavu, který je umístěný na náměstí.  Máme tedy pouze data z jednoho měření a to v ulici Seifertova, který patří ČHMÚ.  Nevíme tedy, zda výrazný jednorázový hodinový výkyv v koncentracích  PM10 byl způsoben lokálním zdrojem nebo se jednalo o dálkový přenos.  Víme pouze, že se jednalo o anomálii pouze v Litoměřicích, nešlo tedy o velkoplošné znečištění.  To je tedy informace k vámi uvedeným termínům kdy došlo k abnormálnímu krátkodobému znečištění ovzduší. Jen pro informaci v současné době znovu výrazně narůstají koncentrace PM10  a od 27.3. do 29.3. se maxima hodinových koncentrací pohybují v rozmezí 120 – 170 ug/m3 vzduchu.  Tuto situaci se snažíme řešit hned na několika frontách.  
 

  1. Ve spolupráci  s ČVUT  připravujeme instalaci několika desítek měřících stanic na PM10, které budou sice méně přesné (než stanice ČHMÚ) ale  budou v okamžitém reálném čase předávat informace o stavu znečištění a vyhodnocovat směr větru pro určení viníka.
  2. Ve spolupráci  s CDV  připravujeme zpracování rozptylové studie, která by měla dát odpověď na otázku jakou měrou se na znečištění podílí který zdroj včetně dopravy a víření prachu ze zimního posypu.
  3. Ve spolupráci s kolegy z Drážďan připravujeme projekt zaměřený na podporu elektromobilů, u nichž je prokázán výrazný vliv na snížení znečištění ovzduší ve městech.“

Za poskytnutou odpověď děkujeme. Je však třeba si uvědomit, že na špatnou kvalitu ovzduší v Litoměřicích upozorňuje opakovaně každoroční lékařská zpráva (k dispozici na „Zdravém městě“) a město dle nás nekoná tolik, kolik by bylo potřeba. Prosazování elektromobility velmi kvitujeme, byť určitě je do budoucna rezerva například v obměně vozového parku Technických služeb města.

Používáním webu http://zeleni.litomerice.cz souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti jsou používány soubory cookies, které se ukládají do paměti vašeho prohlížeče Více informací

Dle § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, vás informujeme, že tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory cookies. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče Cookies používáme pro kontrolu hlasování v anketách. Dále používáme cookies třetí strany - službu Google Analytics od společnosti Google Inc. - pro analýzu návštěvnosti stránek. Tyto cookies jsou řízeny třetí stranou a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

Zavřít