Je nemocnice prodělečná? Není!

Zřejmě jedno z posledních usnesení litoměřické rady k nemocnici, která už týden nepatří městu, ale kraji.

Rada města Litoměřice schvaluje:
Návrh na rozdělení výsledku hospodaření 2020 a to tak, že dosažený výsledek hospodaření po zdanění za rok 2020 ve výši 21 940 920,58 Kč bude rozdělen:
a) 20 000 000,- Kč vyplatit jako podíl na zisku (dividenda), jedinému akcionáři, tedy Městu Litoměřice, se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, IČ: 263958.
b) 1 940 920,58 Kč převést na účet “Nerozděleného zisku minulých let”.

Ano, čtete dobře. Naše bývalá nemocnice, kterou si město nemohlo z ekonomických důvodů dovolit vlastnit a provozovat, vykázala čistý zisk skoro 22 milionů.

A jak se k tomu stavěli koaliční politici v minulosti? Třeba si přečtěte článek, který byl napsán před dvěma lety. Výňatek:

„Rozpočet města je cca 500 až 550 milionů, nemocnice zhruba 800 milionů,“ poukázal na nerovnost místostarosta Karel Krejza. Podle něj má město každý rok na investice zhruba 70 milionů korun, přičemž přibližně 1/3 z této částky přispívá nemocnici. Ekonomický růst se celorepublikově zastavil, přijde pokles daňové výtěžnosti, a tím klesnou i příjmy města. Naopak populace stárne, objem zdravotní péče poroste a systém úhrad za lékařskou péči tak, jak je nastavený, nepokrývá již nyní ani zdaleka objem poskytované zdravotní péče.
Je povinností státu a potažmo zdravotních pojišťoven, nikoliv města, zajistit optimální zdravotní péči. „Uvědomme si, že se musíme starat o školy, školky, opravy silnic, chodníků, síť sociálních služeb a řadu dalších nezbytných věcí,“ uvedl místostarosta Václav Červín. „Projektů jako stěhování ZUŠ do centra města nebo stavbu startovacích bytů bychom se museli vzdát, protože jednoduše na ně mít nebudeme,“ dodal místostarosta Lukas Wünsch.

Pokud to zrekapituluji, tak jsme se vzdali nemocnice, startovací byty nebudou a stěhování ZUŠ je v nedohlednu. Asi tak.

Petr Panaš
zastupitel za Zelené

Používáním webu http://zeleni.litomerice.cz souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti jsou používány soubory cookies, které se ukládají do paměti vašeho prohlížeče Více informací

Dle § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, vás informujeme, že tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory cookies. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče Cookies používáme pro kontrolu hlasování v anketách. Dále používáme cookies třetí strany - službu Google Analytics od společnosti Google Inc. - pro analýzu návštěvnosti stránek. Tyto cookies jsou řízeny třetí stranou a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

Zavřít