Informace ze zastupitelstva 3.12.2020

Dovolím si několik postřehů ke včerejšímu zastupitelstvu, hlavně z mého pohledu. Zároveň bych rád zdůvodnil, proč a jak jsem hlasoval u důležitých bodů.

Rozpočet na r. 2021. Hlasoval jsem pro jeho schválení. Netvrdím, že se vším v rozpočtu souhlasím. Stejně tak jsou tam některé položky k další diskuzi. Ale pro město je důležité mít rozpočet schválený a jednotlivosti lze řešit průběžně.

Ukončení úvěru na projekt PAVE (startovací byty). Zde jsem byl proti. Vzhledem k ukončení akce nebude úvěr čerpán. Naše město musí tedy uhradit smluvní pokutu vyplývající z úvěrové smlouvy (1 % z nevyčerpané částky úvěru, tj. 900 tis. Kč). K těm milionům, co nás stálo ukončení tohoto projektu, musíme platit další peníze.

Prominutí nájemného za užívání výstaviště ZČ za měsíce říjen, listopad a prosinec 2020 pro společnost Zahrada Čech s.r.o. Zde jsem preferoval opoziční protinávrh, aby nájemné zatím nebylo prominuto, ale pouze posunuta jeho splatnost. Prominutí by následovalo až po zjištění, zda provozovatel výstaviště nedosáhne na kompenzace z důvodu jeho uzavření (covid opatření).  To však neprošlo. Vyzval jsem zastupitele, abychom jednali o možné změně vlastnické struktury této společnosti. Argumentem je nejenom skutečnost, že žádost o kompenzaci v podobě dotace „COVID nájemné“ nebyla schválena kvůli vlastnické struktuře společnosti, ale mám dojem, že tíha finanční pomoci leží poslední dobou pouze na bedrech města. Zároveň jsem se ptal, kdo rozhodl ve věci podání žaloby Zahrady Čech s.r.o. vůči ČR ohledně náhrad za covid opatření a jaké jsou náklady s právním zastupováním. Odpověď byla, že o podání rozhodli oba jednatelé a náklady jsou zatím v řádu desítek tisíc.

Dotace “Vánoční trhy Litoměřice 2020”. Nakonec jsem podpořil, ale poukázal jsem na to, že vánoční výzdobu by si mělo město kupovat samo a pořadateli (Zahrada Čech s.r.o.) bezplatně půjčovat. Takto pořadatel dostane od města finance na její pořízení, ale město jí nevlastní a pokud by vánoční trhy pořádalo samo nebo někdo jiný, může být problém. Na to jsem upozorňoval už před rokem v souvislosti s pořízením betlému (také za dotaci města).

Zvýšení poplatku za komunální odpad. K tomuto chystáme samostatný článek. Ale byl jsem proti navyšování a společně jsme chtěli, aby se projednání bodu odložilo až po projednání i s opozicí (navýšení byl návrh koaliční o kterém nebyla opozice dopředu informována). To se nepovedlo a vydání vyhlášky s navýšeným poplatkem jsem nepodpořil.

Zrušení předkupního práva. Vystoupil jsem s tím, že není správné, když se město soustavně zbavuje předkupního práva k nemovitostem. Předkupní právo vlastníka nijak neomezuje, pouze má povinnost městu nabídnout přednostně ke koupi za cenu, za kterou chce prodávat. Pokud město nechce, tak  nekoupí. Nikdy nevíme, kdy do budoucna některý z těchto pozemků budeme potřebovat. Ovšem město se v drtivé většině předkupních práv zbavuje.

Prodej bytových jednotek. Zde jsem byl proti. Byty kupuje člověk, který v nich bydlet nebude, ale pouze je má jako prostředek k dalšímu podnikání. A to v době, kdy projekt startovacích bytů zkrachoval a zájem o nájemní bydlení daleko převyšuje nabídku. Město tímto naprosto rezignuje na nějakou bytovou politiku. Další otázkou je, kolik lidí vůbec vědělo, že se byty prodávají. Tyto informace jsou zveřejnovány pouze na webu města a kdo neví, jak se k nim proklikat, tak má prostě smůlu.

Na závěr jsem se zeptal, jak je situace kolem pivovaru (který měl už fungovat). Vše se prý opozdilo kvůli covidu, ale nájemce vše stihne v termínu, aby byly splněny dotační podmínky.

Bodů k projednání bylo samozřejmě mnohem více, ale tyto byly z mého pohledu důležité, proto je zmiňuji.

Petr Panaš, zastupitel za Zelené

Používáním webu http://zeleni.litomerice.cz souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti jsou používány soubory cookies, které se ukládají do paměti vašeho prohlížeče Více informací

Dle § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, vás informujeme, že tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory cookies. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče Cookies používáme pro kontrolu hlasování v anketách. Dále používáme cookies třetí strany - službu Google Analytics od společnosti Google Inc. - pro analýzu návštěvnosti stránek. Tyto cookies jsou řízeny třetí stranou a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

Zavřít