Členové

Petr Panaš, Mgr.

Petr Panaš, Mgr.

vedoucí odboru MěÚ.

Zaměstnání: vedoucí odboru MěÚ Terezín

Proč kandiduji: Mohu nabídnout zkušenosti z veřejné správy z pozice úředníka, komunálního politika a člena neziskových organizací. V současnosti jsem opoziční zastupitel a člen kontrolního výboru. Vím, co je třeba v Litoměřicích změnit, aby to tu fungovalo lépe.

Další informace: Jsem rodák z Litoměřic, kde bydlím celý život. Je mi 49 let, jsem ženatý a jako „mladý“ dědeček si užívám vnuka Františka. V rámci aktuálního zastupitelského mandátu musím konstatovat, že být opozičním zastupitelem není vůbec jednoduché. Ale snažím se to dělat, jak nejlépe umím. Zjišťuji si informace, poukazuji na chyby a dávám vlastní návrhy.

A ještě něco o mé osobě. Vysoké školy jsem vystudoval až při zaměstnání. Titul bakaláře jsem získal na právnické fakultě MU Brno a magisterský na Metropolitní universitě v Praze.

V podstatě celý profesní život pracuji ve veřejné správě, až na pár roků, kdy jsem si odskočil na celý úvazek do neziskového sektoru. Od roku 2003 pracuji v samosprávě, na pozicích jako právník MěÚ, vedoucí odboru a následně tajemník. Z této funkce jsem odešel dobrovolně pro názorové rozpory s politickou garniturou. V současnosti pracuji na pozici vedoucího odboru na MěÚ Terezín.

Čtyři roky jsem pracoval v legislativně-právní komisi Ústeckého kraje.

Ve svém životě jsem byl členem pouze jedné politické strany, a to Zelených. V současnosti jsem spolupředsedou ZO Zelených Litoměřice.

Lenka Simerská, PhDr.

Lenka Simerská, PhDr.

odborná garantka MPSV

Zaměstnání: odborná garantka, Ministerstvo práce a sociálních věcí

Proč kandiduji: Nestačí se dívat a pak kritizovat. Na mnoho věcí nestačí ani být občansky aktivní. Pokud chceme něco změnit, je potřeba použít politické nástroje. A proto kandiduji. Litoměřice mají obrovský potenciál být moderním, čistým a zdravým městem. Bohužel ale v mnohém zůstává u slov. Jsem aktivní ve veřejném prostoru poměrně dlouho. Zajímá mě, jak žijeme, co dýcháme, co jíme, jak rodíme a vzděláváme děti, jaké máme podmínky k práci. Pro město chci nabídnout svoje zkušenosti i odbornost.

Další informace: Vystudovala sociologii a sociální politiku na Fakultě sociálních věd Karlovy Univerzity v Praze. Pracuje jako socioložka s 15ti letou praxí ve zpracování výzkumů, analýz, evaluací, HR auditů, tvorbě metodik a expertní činnosti a také poradenství a lektorování pro soukromou i veřejnou sféru v ČR i v zahraničí. Působí v projektech pro zlepšování podmínek na trhu práce, rovné příležitosti, work-life balance a využití plného potenciálu lidských zdrojů. Od roku 2014 se navíc věnuje individuální koučovací praxi. Žije v Litoměřicích, kde se zapojuje do komunitních aktivit. Je organizátorkou pravidelné podzimní akce Umění Země, která spojuje umění s vnímáním přírody a relaxací pro celou rodinu. Organizuje a moderuje besedy k aktuálním otázkám. V roce 2009 dala impulz vzniku sdružení rodičů Waldorfská iniciativa Litoměřice o.s., kde také organizovala přednášky a vzdělávací a komunitní akce s tematikou výchovy.

V lednu 2017 byla zvolena do Rady krajské organizace Zelených. V rámci Ústeckého kraje se zasazuje o větší zapojení žen do politiky a veřejného života, sociální odpovědnost firem (SCR), dále o podporu malého podnikání s důrazem na vazbu k regionu a příležitosti pro drobné podnikatele a živnostníky, zvláště ženy, které tak mohou řešit nepříznivou situaci na trhu práce. Za důležitou považuje pro náš kraj také podporu zdravého sociálního dialogu a téma tzv. důstojné mzdy. Od roku 2014 působí v Komisi Zdravého města a Místní agendy 21 při MěÚ Litoměřice a tuto agendu považuje za osvědčený nástroj zapojení občanů do rozhodování o tom, v jakém prostředí budou žít.

Úzce spolupracuje se zastupitelkou kraje Faxe v Dánsku, Camillou Meyer, se kterou se pravidelně vzájemně navštěvují. V Dánsku čerpá zkušenosti z fungování komunální a krajské politiky, řešení zdravotní situace obyvatel na úrovni města, vzdělávání, a sociálně-enviromentálních programů. Velmi inspirativní je hlavně praktické fungování dánské demokracie a vyspělost komunikace, kdy protistrany vedou dialog nikoli nenávistný osobní boj. Camilla Meyer v Litoměřicích prezentovala tvorbu zdravotního plánu kraje Faxe a od nás si naopak odvezla inspiraci pro model školního stravování, které nyní v rámci svého mandátu realizuje.

Jan Hrkal, Ing.

Jan Hrkal, Ing.

technik

Zaměstnání: pracující důchodce, technik ve státní správě

Proč kandiduji: „Vadí mi upřednostňování osobních a skupinových (klientelismus) zájmů na úkor rozvoje města a jeho občanů. Personálně nemám rád hlupáky a arogantní jednání. V současnosti jsem opoziční zastupitel a člen sportovní komise. Chci změnu – nesyslit, ale sloužit.

Další informace: Kromě velké rodiny (1+3+2+1 = žena, synové, vnučky, vnuk) je můj zájem zaměřen na pohyb, sport a jeho podporu – předseda TJ Sokol Pokratice – Litoměřice z.s. a cvičitel. Dále mě baví cestování, práce v přírodě a četba. Vzdělání: VŠ – elektrofakulta VA Brno – počítače. Postgraduál ČVUT a VŠE Praha – specializace na projektování velkých systémů, analýzu a řízení. Práce v městské samosprávě od r. 1990 jako nezávislý. Od roku 2008 člen Strany zelených. Moje výzvy a témata : podpora zdraví a pohybových aktivit bez rozdílu věku a sociálních podmínek, udržitelný rozvoj, efektivní hospodaření, aktivizace občanství jako základní podmínka rozvoje města.

 

Renata Vášová, Mgr.

Renata Vášová, Mgr.

fundraiser Hospic sv. Štěpána

Zaměstnání: fundraiser Hospic sv. Štěpána

Proč kandiduji: Pokud chci něco ve svém okolí změnit, je třeba se aktivně zapojovat do aktivit a pozic, ze kterých mohu tyto změny ovlivňovat. Otevřenost, transparentnost, diskuse a rozvoj občanské společnosti, solidarity, aktivismu a komunit – tam bychom měli město směřovat.

Další informace: Narodila jsem se v Litoměřicích. Po zakončení studia na Filozofické fakultě UP v Olomouci jsem nastoupila jako vedoucí kina Máj v Litoměřicích. Po rodičovské dovolené jsem se stala součástí spolku Činoherák Ústí, po jeho transformaci jsem dostala na starosti obchodní oddělení příspěvkové organizace Činoherní studio v Ústí nad Labem. V listopadu 2017 jsem nastoupila na pozici fundraiser do Hospice sv. Štěpána v Litoměřicích. Od roku 2003 působím v litoměřickém spolku Kinoklub Ostrov, který pořádá řadu kulturních aktivit, hlavně na Střeleckém ostrově. Od roku 2014 jsme členkou kulturní komise města Litoměřice.

Mám dva kluky (6 a 8 let), se kterýma si užiju zábavy víc než dost. Ráda výletuju, chodím do kina a čtu, když je čas. Za Stranu zelených jsem kandidovala v komunálních volbách a krajských volbách. I před tím byla Strana zelených pro mě jedinou přijatelnou volbou.

Michal Tétauer, Mgr.

Michal Tétauer, Mgr.

vedoucí oddělení MV
Kateřina Szaffnerová, Mgr.

Kateřina Szaffnerová, Mgr.

učitelka

Zaměstnání: Třídní učitelka ve Svobodné základní škole, o.p.s.

Proč kandiduji: Již řadu let se zabývám alternativním školstvím a není mi lhostejný stav veřejných škol na Litoměřicku. Svou prací pomáhám vést jedinou waldorfskou školu v Ústeckém kraji.

Další informace: Dětství jsem strávila v Křešicích u Litoměřic, a tudíž jsem měla ten dar, moci strávit školní léta na venkovské škole. Myslím, že v mé profesní dráze to byly rozhodující léta. Již od dětství jsem toužila následovat své „průvodce“, kteří svou otevřenou náručí dokázali nejen předat vědomosti, ale také postoje k životu. Naše tři děti mě naučily trpělivosti a pokoře. Dva synové prošli domácí školou. Nejmladší dcera strávila předškolní léta v Lesním klubu Svatojánek, kde jsem působila jako průvodce.

V roce 2009 jsem se připojila ke skupině rodičů, kteří založili v roce 2014 první základní školu s waldorfským vzdělávacím programem v Ústeckém kraji. V loňském roce jsem se stala druhou třídní učitelkou naší školy. Splnil se mi tak sen, provázet žáky smysluplným vzdělávání, které umožní respektovat jejich individuální potřeby. Mou aprobací je učitelství pro první stupeň ZŠ a magisterský titul jsem získala na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v roce 2017. V současné době si doplňuji tříletý seminář pro waldorfské učitele v Praze. Do Strany zelených jsem vstoupila v roce 2017. Je to jediná politická strana, ve které jsem byla členem.

Václav Rotter

Václav Rotter

programátor

Narozen v Litoměřicích roku 1983

Po třech letech jsem spolu s otcem a manželkou postavil svépomocí Pasivní dům zateplený slaměnými balíky.

Nyní se opět vrhám do víru komunální politiky a chci Straně zelených pomáhat jak budu moci. Proto se stránky opět daly do pohybu a budeme je neustále aktualizovat a držet při životě.

Vystudoval jazykovou ZŠ a při tom Lidovou školu umění obor výtvarný.

Pak ještě Střední průmyslovou školu v Ústí nad Labem v oboru Automatizační technika.

Několik let strávil i na ČVUT v Praze.

Nyní pracuje jako programátor PHP, CSS, JS, JQuery, AJAX. Také jako příležitostný grafik Strany zelených a také zahradník na vlastní zahradě.

K tomu jsem už i kopáč, zedník, tesař, truhlář, svářeč, elektrikář, sádrokartonář, klempíř, zámečník, podlahář…

Používáním webu http://zeleni.litomerice.cz souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti jsou používány soubory cookies, které se ukládají do paměti vašeho prohlížeče Více informací

Dle § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, vás informujeme, že tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory cookies. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče Cookies používáme pro kontrolu hlasování v anketách. Dále používáme cookies třetí strany - službu Google Analytics od společnosti Google Inc. - pro analýzu návštěvnosti stránek. Tyto cookies jsou řízeny třetí stranou a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

Zavřít