Rodiny s dětmi

Lenka Simerská, PhDr.

Lenka Simerská, PhDr.

odborná garantka MPSV

Zaměstnání: odborná garantka, Ministerstvo práce a sociálních věcí

Proč kandiduji: Nestačí se dívat a pak kritizovat. Na mnoho věcí nestačí ani být občansky aktivní. Pokud chceme něco změnit, je potřeba použít politické nástroje. A proto kandiduji. Litoměřice mají obrovský potenciál být moderním, čistým a zdravým městem. Bohužel ale v mnohém zůstává u slov. Jsem aktivní ve veřejném prostoru poměrně dlouho. Zajímá mě, jak žijeme, co dýcháme, co jíme, jak rodíme a vzděláváme děti, jaké máme podmínky k práci. Pro město chci nabídnout svoje zkušenosti i odbornost.

Další informace: Vystudovala sociologii a sociální politiku na Fakultě sociálních věd Karlovy Univerzity v Praze. Pracuje jako socioložka s 15ti letou praxí ve zpracování výzkumů, analýz, evaluací, HR auditů, tvorbě metodik a expertní činnosti a také poradenství a lektorování pro soukromou i veřejnou sféru v ČR i v zahraničí. Působí v projektech pro zlepšování podmínek na trhu práce, rovné příležitosti, work-life balance a využití plného potenciálu lidských zdrojů. Od roku 2014 se navíc věnuje individuální koučovací praxi. Žije v Litoměřicích, kde se zapojuje do komunitních aktivit. Je organizátorkou pravidelné podzimní akce Umění Země, která spojuje umění s vnímáním přírody a relaxací pro celou rodinu. Organizuje a moderuje besedy k aktuálním otázkám. V roce 2009 dala impulz vzniku sdružení rodičů Waldorfská iniciativa Litoměřice o.s., kde také organizovala přednášky a vzdělávací a komunitní akce s tematikou výchovy.

V lednu 2017 byla zvolena do Rady krajské organizace Zelených. V rámci Ústeckého kraje se zasazuje o větší zapojení žen do politiky a veřejného života, sociální odpovědnost firem (SCR), dále o podporu malého podnikání s důrazem na vazbu k regionu a příležitosti pro drobné podnikatele a živnostníky, zvláště ženy, které tak mohou řešit nepříznivou situaci na trhu práce. Za důležitou považuje pro náš kraj také podporu zdravého sociálního dialogu a téma tzv. důstojné mzdy. Od roku 2014 působí v Komisi Zdravého města a Místní agendy 21 při MěÚ Litoměřice a tuto agendu považuje za osvědčený nástroj zapojení občanů do rozhodování o tom, v jakém prostředí budou žít.

Úzce spolupracuje se zastupitelkou kraje Faxe v Dánsku, Camillou Meyer, se kterou se pravidelně vzájemně navštěvují. V Dánsku čerpá zkušenosti z fungování komunální a krajské politiky, řešení zdravotní situace obyvatel na úrovni města, vzdělávání, a sociálně-enviromentálních programů. Velmi inspirativní je hlavně praktické fungování dánské demokracie a vyspělost komunikace, kdy protistrany vedou dialog nikoli nenávistný osobní boj. Camilla Meyer v Litoměřicích prezentovala tvorbu zdravotního plánu kraje Faxe a od nás si naopak odvezla inspiraci pro model školního stravování, které nyní v rámci svého mandátu realizuje.

  • Podpoříme mateřská centra a dětské skupiny (např. nabídkou nebytových prostor pro nové herny a klubovny).
  • Zvýšíme rozmanitost nabídky školních vzdělávacích plánů.
  • Chceme zdravé a kvalitní stravování ve školských zařízeních a zrušení automatů s nezdravými potravinami ve školách.
  • Podpoříme volnočasové aktivity dětí a mládeže, včetně nízkoprahových zařízení.
  • Provedeme revitalizaci skateparku.
  • Podpoříme účast mládeže na veřejném dění.
  • Podpoříme činnost příspěvkových i nevládních organizací, které zajišťují psycho-sociální prevenci patologických jevů v rodinách a mezi mládeží.

Používáním webu http://zeleni.litomerice.cz souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti jsou používány soubory cookies, které se ukládají do paměti vašeho prohlížeče Více informací

Dle § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, vás informujeme, že tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory cookies. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče Cookies používáme pro kontrolu hlasování v anketách. Dále používáme cookies třetí strany - službu Google Analytics od společnosti Google Inc. - pro analýzu návštěvnosti stránek. Tyto cookies jsou řízeny třetí stranou a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

Zavřít