Zelení Litoměřice

Toto jsou Zelení

  •  

Toto jsou Zelení

Máme barvu a stojíme si za ní. Prosazujeme respekt k přírodě, lidštější, spravedlivější společnost a moderní stát. Kulturně, společensky a hospodářsky patří naše země do EU. Vážíme si bezpečnosti, kterou nám zajišťuje členství v NATO. Není nám lhostejné utrpení druhých, pomáháme slabým a ohroženým. Lidská práva neměníme za obchodní příležitosti.

Kandidátní listina Zelených pro volby do poslanecké sněmovny 2017 za Ústecký Kraj

1. Petr Globočník                                2. Karolina Žákovská

3. Vladimír Buřt                                   4. Lenka Simerská

5. Adam Souček                                  6. Kateřina Zemanová

7. Monika Mrugová                            8. Petr Panaš

9. Irena Moudrá Wünschová            10. Alena Holienčinová

11. Luboš Šlapka                                12. Hana Krejčová

13. Michaela Dopitová                       14. Jiří Kraus

16. Štěpánka Hubertová                    17. Milan Rygl

18. Jiří Škoda                                       19. David Palán

20. Jan Žalud                                       21. Matěj Hon

22. Renata Vášová                              23. Petr Končel

24. Hana Pácaltová                             25. Martin Bajger

26. Karel Karika

Chceme Česko moderní, zdravější a spravedlivější.

Programové priority                                                        

1. Zásadně zvýšíme investice do vzdělání Zvýšíme investice do vzdělávání, zejména pak výši nástupního platu učitelům na úroveň odpovídající mediánu mzdy vysokoškolsky vzdělaných pracovníků v ostatních oborech (32 617 korun). Zároveň zavedeme nárokové tvůrčí volno pro učitele základních a středních škol každých pět let s cílem podpořit další sebevzdělávání.

2. Podpoříme inovativní podnikání namísto dotací pro montovnyZrušíme investiční pobídky pro montovny, které vytvářejí pracovní místa s nízkou přidanou hodnotou, naopak podpoříme podniky (startupy i zavedené firmy), které přinášejí inovativní produkty a služby s vysokou přidanou hodnotou a vysokým podílem výzkumu a vývoje.

3. Česko se ještě více začlení do Evropy, kam patříPatříme do Evropy. Chceme Evropskou unii jako federaci s co největším množstvím sdílených pravomocí v oblasti sociálních věcí, daní, životního prostředí, zahraniční politiky a obrany, ale řízenou opravdu demokraticky volenými reprezentanty Evropského parlamentu, kterému musí být plně odpovědná Evropská komise.

4. Zastavíme vývoz zbraní do rukou násilníkůModerní stát neobchoduje s násilím a utrpením. Nevyměníme obhajobu lidských práv a demokracie ve světě za obchodní příležitosti a ukončíme vývoz zbraní mimo naše spojenecké struktury.

5. Rychlejší výstavba vysokorychlostních i příměstských železničních tratí Zrychlíme přípravu a co nejšetrnější výstavbu moderní sítě vysokorychlostních a příměstských železnic. Na prvním místě spojení Praha – Brno, které bude hotovo do patnácti let a jehož jízdní doba bude pod 60 minut.

6. Zjednodušíme cestování veřejnou dopravou Zavedeme po etapách jednotnou jízdenku na všechny druhy dopravy s veřejnou podporou.

7. Zdigitalizujeme státní správu Budeme prosazovat, aby veškerý kontakt se státní správou, který nevyžaduje osobní přítomnost, bylo možné řešit také online formou e-governmentu.

8. Vybereme daně od velkých korporací Namísto šikany malých podnikatelů, kterou představuje například současná forma EET, se zaměříme na důkladný výběr daní z příjmů od všech

podnikatelských subjektů s důrazem na velké nadnárodní společnosti a boj proti daňovým rájům.

9. Ušetříme rodinám a obcím za elektřinu Prosadíme obnovení podpory pro větrné elektrárny s majetkovou účastí obcí, malé bioplynové stanice na energetické využití odpadu nebo solární panely na střechách domů. Podpoříme možnosti ukládání energie a možnosti prodávat přebytečnou energii do sítě.

10.Práce se mění, budeme na to reagovat Jako reakci na změny práce a postupující robotizaci připravíme varianty opatření v podobě přechodu na kratší pracovní týden, zdanění robotů nebo zavedení všeobecného základního příjmu.

11. Zavedeme volební právo od 16 let a možnost volit na dálku Snížíme aktivní volební právo pro všechny druhy voleb na 16 let. Zároveň umožníme korespondenční způsob volby.

12. Podpoříme rozvoj umění ve veřejném prostoru Veřejný prostor potřebuje nové umění. Zavedeme povinnost věnovat 2 % z rozpočtu každé veřejné stavby na vysoutěžená umělecká díla.

13. Kdo znečišťuje životní prostředí, zaplatí vyšší daně Provedeme sociálně spravedlivou ekologickou daňovou reformu.

14. Zlepšíme ovzduší a omezíme závislost na uhlí, ropě a plynu Podpoříme tzv. antifosilní zákon, který stanoví jasné tempo snižování emisí, a tudíž i zlepšování ovzduší a snižování závislosti na uhlí, ropě a plynu. Usnadníme obcím zavádění opatření pro zmírňování smogu.

15. Ochráníme krajinu před suchem a povodněmi Nebudeme podporovat budování přehrad, naopak chceme, aby se v krajině obnovily mokřady, tůně, lužní lesy, nivní louky i malé vodní nádrže. Obnovíme také výkon veřejného vlastnictví a správy vodohospodářské infrastruktury s tím, že zákonem stanovíme povinnost obcí spravovat ji bez dalšího pronajímání soukromým společnostem.

16. Zastavíme předražené investice do jaderné energie Ušetříme stamiliardy korun ze státního rozpočtu a z peněženek spotřebitelů elektřiny odmítnutím veřejné finanční podpory pro stavbu nových reaktorů v Dukovanech a Temelíně.

17. Zachováme zdravou půdu omezením nešetrných zásahů do krajiny Připravíme komplexní zákonnou ochranu půdy, která omezí všechny typy hrozeb: erozi, ztrátu organických složek, zhutnění, zábory pro výstavbu a zpevňování povrchu, kontaminaci škodlivými látkami a využívání průmyslových hnojiv.

18. Prosadíme šetrnější chov zvířat a podpoříme ekologické zemědělství Zasadíme se o změnu podmínek a způsobů chovu tzv. hospodářských zvířat a podpoříme rozvoj ekologického zemědělství, které je šetrnější vůči chovaným zvířatům, zdraví lidí i přírodě.

19. Zvýhodníme zdravé potraviny Podpoříme nabídku dostupných zdravých a kvalitních potravin, zejména lokálních, a to jak v obchodech, tak ve školách či nemocnicích. Požadujeme stejnou kvalitu potravin jako v ostatních zemích EU.

20. Zastavíme ničení krajiny povrchovými doly a omezíme zisky uhlobaronů Zrušíme usnesení vlády o částečném prolomení limitů těžby. Zvýšíme poplatek z vydobytého nerostu na minimálně 10 %.

21. Omezíme zátěž nákladní dopravou Zavedeme satelitní mýtný systém pro nákladní automobily nad 3,5 tuny na celou síť veřejných pozemních komunikací.

22. Budeme stavět byty pro dostupné nájemní bydlení Obnovíme nabídku veřejného nájemního bydlení formou výstavby bytů, zejména v nízkoenergetickém standardu. Podpoříme také výkup a rekonstrukce bytů ze strany obcí.

23. Zajistíme sociální bydlení a služby i pro ty nejchudší Prosadíme zákon o sociálním bydlení a podpoříme obce v nabídce dostupných sociálních bytů a souvisejících služeb. Ukončíme byznys s chudobou na ubytovnách.

24. Rodičovská podpora bude flexibilní a výhodnější Upravíme systém podpory rodičovství tak, aby bylo možné čerpat rodičovský příspěvek také v délce 12 měsíců. Budeme motivovat rodiče ke střídání v pobírání rodičovského příspěvku. Zavedeme plošnou pomoc v mateřství, která nebude navázaná na nemocenské pojištění. Snížíme sociální pojištění u žen a mužů po rodičovské o 5 %.

25. Zdravotní sestry a lidé pracující v sociálních službách dostanou více peněz Zvýšíme minimální tarifní plat zdravotních sester a pracovníků v sociální oblasti s vysokoškolským nebo vyšším odborným vzděláním na 25 000 korun měsíčně (oproti dnešním 17 000). Zlepšíme také jejich pracovní podmínky a dostupnost těchto služeb.

26. Budeme zákonem požadovat shodné platové podmínky mužů a žen pracujících na stejné pozici Narovnáme platové ohodnocení a postavení žen a mužů v soukromých firmách formou snížení daňového základu těm, které prokáží, že odměňují ženy a muže rovně. Snížíme sociální pojištění o 5 % u žen po rodičovské.

27. Seniorům zařídíme důstojný příjem a dožití ve vlastním bytě Umožníme seniorům zvýšit kvalitu života ve stáří pomocí tzv. zpětných odkupů jejich bytů do veřejného vlastnictví. Senioři budou mít záruku dožití ve vlastním bytě, stát jim bude nad rámec důchodu vyplácet měsíční splátku za byt až do smrti. Senioři budou mít více peněz a stát zároveň získá bytový fond, který bude moct dále využít pro nabídku dostupného bydlení.

28. Zastavíme ničení lidských životů přebujelými exekucemi Zastavíme současnou praxi exekucí a snížíme maximální výše úroků z prodlení a odměny exekutorům. Sjednotíme mnohdy roztříštěná exekuční řízení proti jednotlivým dlužníkům vždy pod jednoho exekutora, exekuční praxi omezíme územní příslušností. Stanovíme maximální výši částky, vymáhané v exekuci, na 2,5 násobek jistiny. Zmírníme podmínky oddlužení v lichvářských soukromoprávních řízeních usnadněním osobního bankrotu. Připravíme jednorázovou amnestii dluhových příslušenství (poplatků z prodlení a úroků z těchto poplatků) u dluhů vázaných na veřejnou sféru.

29. Pomůžeme těm, kteří vydělávají nejméně - zvýšíme minimální mzdu Zavedeme důstojnou minimální mzdu nad hranicí chudoby ve výši 60 % mediánové mzdy.

30. Zajistíme lidem jistotu ve stáří zavedením univerzálního starobního důchodu Zavedeme základní univerzální starobní důchod nejméně 10 000 korun, k čemuž bude připočítávána zásluhová složka, a pro případ rychlejšího růstu inflace zavedeme i mechanismus automatického navyšování o inflaci.

Kalendář akcí

FacebookMySpaceTwitterLinkedinRSS Feed
 
Copyright © 2018 Zelení Litoměřice TEST. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.