Zelení Litoměřice

Kontakt

Lenka Simerská

Další údaje

Další údaje:

Vystudovala sociologii a sociální politiku na Fakultě sociálních věd Karlovy Univerzity v Praze. Pracuje jako socioložka s 15ti letou praxí ve zpracování výzkumů, analýz, evaluací, HR auditů, tvorbě metodik a expertní činnosti a také poradenství a lektorování pro soukromou i veřejnou sféru v ČR i v zahraničí. Působí v projektech pro zlepšování podmínek na trhu práce, rovné příležitosti, work-life balance a využití plného potenciálu lidských zdrojů. Od roku 2014 se navíc věnuje individuální koučovací praxi.
Žije v Litoměřicích, kde se zapojuje do komunitních aktivit. Je organizátorkou pravidelné podzimní akce Umění Země, která spojuje umění s vnímáním přírody a relaxací pro celou rodinu. Organizuje a moderuje besedy k aktuálním otázkám. V roce 2009 dala impulz vzniku sdružení rodičů Waldorfská iniciativa Litoměřice o.s., kde také organizovala přednášky a vzdělávací a komunitní akce s tematikou výchovy.

 

V lednu 2017 byla zvolena do Rady krajské organizace Zelených (http://ustecko.zeleni.cz/). V rámci Ústeckého kraje se zasazuje o větší zapojení žen do politiky a veřejného života, sociální odpovědnost firem (SCR), dále o podporu malého podnikání s důrazem na vazbu k regionu a příležitosti pro drobné podnikatele a živnostníky, zvláště ženy, které tak mohou řešit nepříznivou situaci na trhu práce.
Za důležitou považuje pro náš kraj také podporu zdravého sociálního dialogu a téma tzv. důstojné mzdy.
Od roku 2014 působí v Komisi Zdravého města a Místní agendy 21 při MěÚ Litoměřice (http://zdravemesto.litomerice.cz/) a tuto agendu považuje za osvědčený nástroj zapojení občanů do rozhodování o tom, v jakém prostředí budou žít.

 

Úzce spolupracuje se zastupitelkou kraje Faxe v Dánsku, Camillou Meyer (http://www.faxekommune.dk/), se kterou se pravidelně vzájemně navšťěvují. V Dánsku čerpá zkušenosti z fungování komunální a krajské politiky, řešení zdravotní situace obyvatel na úrovni města, vzdělávání, a sociálně-enviromentálních programů. Velmi inspirativní je hlavně praktické fungování dánské demokracie a vyspělost komunikace, kdy protistrany vedou dialog nikoli nenávistný osobní boj. Camilla Meyer v Litoměřicích prezentovala tvorbu zdravotního plánu kraje Faxe a od nás si naopak odvezla inspiraci pro model školního stravování, které nyní v rámci svého mandátu realizuje.

Kalendář akcí

FacebookMySpaceTwitterLinkedinRSS Feed
 
Copyright © 2018 Zelení Litoměřice TEST. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.