Zelení Litoměřice

Aktuality

stanovisko-zelenych-k-20-ti-letemu-pronajmu-nemocniceZákladní organizace Strany zelených v Litoměřicích má vážné výhrady ke koaličnímu záměru pronájmu nemocnice. Bude se jednat o nájem (pacht) podniku, tudíž...
mhd-zdarma-ano-ale-s-koncepci-prosimJako Zelení máme rozvoj hromadné dopravy přímo v programu. Prosazujeme ale koncepční řešení. Návrh koalice vyznívá populisticky, předvolební snaha se...
kostelni-partyNelíbí se Vám nový „pártystan“ na Kostelním náměstí? Zeleným určitě ne. Proto nechceme nechat tuto věc být. Nejdříve se snažíme získat potřebné informace,...
foto-17-listopad-2017Fotky od Vaška Rottera   
umeni-zeme-rozda-fair-trade-cokoladyDěkujeme všem za krásné Umění Země! Nedělní odpoledne se velmi vydařilo a z bohatství donesených přírodních materiálů vznikla krásná díla a milá...
umeni-zeme-2017Fotky od Ireny Kindlové   
povoleni-hazardu-je-chybaNebydlíte v centru města? Jste občané druhé kategorie. Přesně tento signál vyslala litoměřická radnice. Přijala totiž novou vyhlášku k „omezení“ hazardu,...
 • Stanovisko Zelených k 20-ti letému pronájmu nemocnice

  Základní organizace Strany zelených v Litoměřicích má vážné výhrady ke koaličnímu záměru pronájmu nemocnice. Bude se jednat o nájem (pacht) podniku, tudíž naší nemocnici bude po 20ti leté období provozovat výherce výběrového řízení. Nemocnici převezme včetně personálu, zásob, smluvních vztahů a všeho dalšího.

  Městu zůstanou pouze budovy, o které se bude muset jako vlastník starat. To vnímáme jako jeden z největších problémů, neboť právě investice a opravy budov budou do budoucna představovat největší finanční zátěž ve vztahu k provozu nemocnice.

  Stále lze jen spekulovat o tom, proč se vše děje tak rychle a je snaha vše stihnout do podzimních komunálních voleb.

  Náš návrh, aby se vše v klidu prodiskutovalo po stránce odborné a po té politické, ať si to dají strany do programu a jdou před voliče s tím, jaký je jejich názor na další fungování nemocnice, neprošel.

  Zelení nemají vážnější problém s převodem právní formy nemocnice z příspěvkové organizace a akciovou společnost. To je krok celkem racionální. Ale už tehdy bylo řečeno, že převod na akciovku je jen první krokem a následovat bude hledání „strategického partnera“. Proto jsme byli proti.

  Nikdo už nesmaže pachuť netransparentnosti, kdy nejzásadnější hlasování o nemocnici bylo provedeno tajně a nikdo se nedozví, jak který zastupitel zvedl ruku.

  Nejprve jsme byli stále ujišťováni, jak si naše nemocnice jako jedna z mála vede dobře. Najednou přišel obrat o 180 stupňů a bylo sděleno, že jako městská nemocnice dále už fungovat nemůže.

  Říkají to i ti politici, kteří se při minulých volbách zaštiťovali právě tím, že nemocnice musí zůstat městu a nic jiného nepřipustí.

  Jedná se o věc velice odbornou, které málokdo rozumí. Zastupitelstvo už o ničem zásadním nerozhoduje, vše je nadále v kompetenci rady města, kde sedí pouze koaliční politici. Jako zastupitelé máme možnost pouze upozorňovat na věci, které se nám nelíbí nebo se zdají problematické.

  Můžeme pouze doufat, že nemocnice bude nadále poskytovat širokou zdravotnickou péči obyvatelům našeho města i celého regionu.

 • MHD zdarma ano. Ale s koncepcí, prosím!

  Jako Zelení máme rozvoj hromadné dopravy přímo v programu. Prosazujeme ale koncepční řešení. Návrh koalice vyznívá populisticky, předvolební snaha se zalíbit zřejmě vypukla.


  Koalice navrhla na jednání zastupitelstva zrušit jízdné v litoměřické MHD. To je samo o sobě krok dobrým směrem. Co nám v návrhu ale chybí, je podložení koncepcí dopravy a analýzou. Proto jsme položili koalici tyto dotazy:

  • Bude se cestování zdarma týkat pouze obyvatel Litoměřic nebo všech cestujících bez rozdílu (i s bydlištěm mimo naše město)?

  • Kolik cestujících v současnosti je platících a kolik už dnes jezdí zdarma? Má město tyto údaje k dispozici? Návrhu chybí statistické údaje o tom, jak a ve které časy (pracovní dny, víkendy) jsou jednotlivé linky vytížené a jaký typ cestujících je využívá (mládež, senioři, matky s malými dětmi, lidé v produktivním věku).

  • Bylo zjišťováno v jiných městech, zda zavedení jízdného zdarma vedlo k pozitivním změnám, které si od toho politici slibovali? (např. Strakonice, Frýdek – Místek)

  • Projednávala tuto otázku komise dopravy? Pokud ano, tak s jakým stanoviskem?

  • Proč není zrušení jízdného směřováno od výběru nového provozovatele a je s ním počítáno v podmínkách výběrového řízení na nového provozovatele MHD Litoměřice?

  Podle našeho názoru je lepší s rozhodnutím o zrušení jízdného počkat na výsledky zjištěné v rámci projektu Plánu udržitelné městské mobility pro Litoměřice, který je momentálně realizován. Navíc se chystá výběrové řízení na nového provozovatele městských linek a tento krok by měl být se změnou provázán.

  Z toho důvodu jsme připravili protinávrh na zavedení bezplatné přepravy v MHD na zkušební dobu jednoho roku. Poté navrhujeme vyhodnocení předpokládaných pozitivních dopadů a určitě by nebyl problém bezplatnou přepravu prodloužit.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------

  Tento náš návrh schválen nebyl. Naši dva zastupitelé tedy zvedli ruku pro původní návrh koalice, aby vyjádřili podporu řešení této oblasti. Považujeme ho ale za nedostatečný a nahozený od stolu. Dělá dojem předvolebního populistického tahu. Tomu nasvědčovala i vystoupení různých zastupitelů s tím, že oni to vlastně chtěli také, ale bylo jim to „vyfouknuto“. Zbývá nám tedy pouze doufat, že finance vynaložené na tuto změnu (něco přes milion korun ročně) skutečně přinesou své ovoce a ne jen pár volebních hlasů svým navrhovatelům.

 • Kostelní "párty"

  Nelíbí se Vám nový „pártystan“ na Kostelním náměstí? Zeleným určitě ne. Proto nechceme nechat tuto věc být. Nejdříve se snažíme získat potřebné informace, na základě jakých podkladů bylo rozhodnuto a zda něco nebylo porušeno. První odpověď nás neuspokojila a tak se ptáme dál.

   

  Žadatel: Mgr. Petr Panaš 

  zastupitel Města Litoměřice 

  V Litoměřicích dne 14.11.2017 

   

  Povinný subjekt: Město Litoměřice 

  IČ: 00263958 

  Mírové náměstí 15/7 412 01 LITOMĚŘICE 


  DOPLNĚNÍ K ŽÁDOSTI O INFORMACE ZE DNE 04.11.2017 dle § 82 b, c) z.č. 128/2000 Sb. o obcích

   

  Text původní žádosti:

  Žádám o poskytnutí všech podkladů k níže uvedenému usnesení z 22. jednání Rady města Litoměřic konané dne 26.10.2017: 


  596/22/2017 Souhlas vlastníka místní komunikace se záborem veřejného prostranství RM vydává souhlas vlastníka místní komunikace se záborem veřejného prostranství pro společnost Francouzská klinika, s.r.o., se sídlem Mezibraní 4, Praha 1, IČO: 03601676, a to: a) souhlas se záborem veřejného prostranství za účelem umístění předzahrádky na Kostelním náměstí i na chodníku před provozovnou po celý rok, b) souhlas se záborem veřejného prostranství na Kostelním náměstí za účelem pořádání vánočních trhů od 9.12. 2017 do 23.12.2017, c) souhlas se záborem veřejného prostranství na Kostelním náměstí za účelem pořádání silvestrovské veselice dne 31.12.2017.

   

  V případě, že Město Litoměřice (MěÚ Litoměřice) disponuje k dané věci i jinými dokumenty, než které byly součástí návrhu do rady města, tak je prosím zašlete také.

   

  ŽÁDOST O DOPLNĚNÍ:

   

  Na základě obdržených podkladů pod č.j.: MULTM/0070122/17/KST/Ech, žádám o doplnění následujících informací:

  1. Zda měl žádost Francouzské kliniky s.r.o. k dispozici Odbor dopravy a silničního hospodářství.
  2. Zda přímo tuto žádost nebo žádost související projednávala komise dopravy a pokud ano, tak s jakým stanoviskem.
  3. Jestli dal Odbor dopravy a silničního hospodářství nebo komise dopravy stanovisko Radě města a jestli bylo zohledněno v rámci shora přijatého usnesení.
  4. Dále žádám o informaci, jestli k předmětnému záboru není třeba rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace. Pokud ano, tak jestli bylo či bude vydáno. V případě, že vydáno bylo, žádám o zaslání jeho kopie. Zároveň se chci zeptat, zda se k danému záboru také nemá vyjadřovat Dopravní inspektorát PČR (neboť je na komunikaci). Jestli ano, zda toto vyjádření bylo dodáno.
  5. Zda se k záboru veřejného prostranství (zastřešení předzahrádky stanem) vyjadřoval orgán památkové péče. Pokud ano, žádám o kopii stanoviska a informaci, jestli s vyjádřením byla seznámena rada města. Pokud se památkáři nevyjadřovali, tak zda o záboru vůbec věděli a zda by se s ohledem na zábor a jeho výslednou podobu vyjádřit měli.
  6. Jestli existuje „manuál“ s podmínkami pro žadatele o předzahrádku s patřičnou specifikací, co je akceptovatelné a co ne (např. použitý materiál, vzhled, velikost, vzdálenost od památek a soch) a jestli je nějaká role městského architekta a památkářů ve vydání souhlasu k umisťování předzahrádek v městské památkové rezervaci.
  7. Zda je standardní, aby byl celoroční zábor veřejného prostranství v městské památkové rezervaci povolen bez vizualizace (nákresu) a specifikace toho, jak bude předzahrádka vypadat a z jakých materiálů a v jaké barevnosti bude provedena. Ze zaslaných materiálů je zřejmé, že žadatel vůbec neuvedl, jak má „zahrádka pro zimní provoz“ vypadat a že bude zastřešená, resp. bude se jednat o „pártystan“ umístěný na podložce.
  8. Jestli je pravdivé tvrzení žadatele o zábor v tvrzení, že „zimní provoz zahrádky bude provozován v místech již povolených k provozování zahrádky v období jaro až podzim“. Pokud je tvrzení pravdivé, žádám o usnesení kompetentního orgánu města či rozhodnutí příslušného odboru MěÚ vč. příslušné dokumentace.
  9. Zda nebudou povolené vánoční trhy na Kostelním náměstí kolidovat s těmi na Mírovém náměstí, které jsou grantově podpořeny z rozpočtu Města.
  10. Jestli bylo vzato do úvahy, že celoročně provozovaná předzahrádka může obyvatele blízké obytné zástavby obtěžovat hlukem a zda už k tomuto problému nedochází v okolí Kostelního náměstí dnes.
  11. V žádosti o povolení pořádání vánočních trhů a silvestrovské veselice není uvedeno jejich časové omezení. Znamená to, že se mohou končit dle uvážení provozovatele? 

   

  Podklady zašlete na můj e-mail : petr.panas@email.cz

   

  S pozdravem,

  Petr Panaš

 • Umění Země rozdá fair trade čokolády

  Děkujeme všem za krásné Umění Země! Nedělní odpoledne se velmi vydařilo a z bohatství donesených přírodních materiálů vznikla krásná díla a milá setkání.


  Letos jsme zapojili litoměřické osobnosti se vztahem k umění a tvoření, aby nám pomohly rozdělit dárky z fair tradu. “Nesoutěžíme, protože to snad ani nejde. Každé dílo je jedinečné a něčím krásné a zajímavé. Navíc tvoří děti i dospělí. Pomocí fair trade čokolád a kávy chceme ale povzbudit a ocenit účast na kompostovatelném umění okamžiku.” řekla Lenka Simerská, autorka a organizátorka již třetího ročníku akce.

   

  Oslovili jsme tedy litoměřické osobnosti se vztahem k umění a tvoření a požádali je o výběr jednoho díla podle svých dojmů a pocitů. V porotě zasedli: Známá sochařka a výtvarnice Alžběta Kumstátová, zakladatelka ateliéru VAK (http://www.alzbetakumstatova.cz/) a mimo jiné autorka busty Václava Havla ve stejnojmenném litoměřickém parku nebo sochy svaté Doroty v litoměřické obřadní síňi. Dalším porotcem byl Marek Rubec, výtvarník, který se věnuje hlavně tvorbě komiksů, ilustrací, ale i animovaným filmům. Na KomiksFESTu v roce 2013 zvítězil v soutěži Arnal o nejlepší komiks beze slov. (http://ilustratori.net/marek-rubec). Jeho výstavu jsme měli možnost shlédnout loni i u nás v knihovně K.H. Máchy pod názvem Wanted Welzl. A třetí porotkyní byla Helena Učíková Lendacká, lektorka a trenérka paměti, která působí ve spolku LiPen (https://www.facebook.com/SpolekLiPen/), zabývá se rozvojem mozku a možnostmi aktivního stárnutí. Porotu koordinovala a svůj hlas přidala Lenka Simerská, domácí tvůrkyně krás všedního dne a autorka akce (http://litomerice.zeleni.cz/index.php/o-nas/clenove/24-lenka-simerska).

   

  A kdo dostane fair trade čokoládu?

   

  Helena Učíková Lendacká: “Vybrat jen jednu mandalu bylo opravdu těžké, odměnila bych jich hned několik! Nakonec volím č. 25, pro její veselou barevnost, odvážný kontrast a celkovou náladu - skoro letní s vůní dálek a exotiky, takový malý střípek Indie v litoměřickém parku, nebo španělská tanečnice s šedo-bílou krajkou a divokým srdcem? :)”

   25

   

  Marek Rubec: “Mě se nejvíc líbí číslo 27! :) Je to hezky barevně sladěné, nápadité a zároveň decentní.”

   27

   

  Alžběta Kumstátová: “Za mne č.7. Proč? Tenhle kočičák je sympaticky rozevlátý, jako by do něj foukl podzimní větřík. Je taky pěkně zářijově vybarvený a evidentně dobře živený dary Země. Oživuje plejádu mandal, které jsou oku lahodící, ale přece jen už trochu okoukané. Navíc si nepomáhá dokreslováním křídami. Je to mazel, kterého bych si hned vzala domů :)”

   7

   

  IMG 5015

   

  Lenka Simerská: “Když jsem viděla krásné fotky výtvorů samotných bez cvrkotu kolem, a makro detaily, byl to zase úplně jiný zážitek, než na místě. Vybírám č. 3, protože na mě působí svojí jednoduchostí, přesností a přehledností, a zároveň září díky vybraným barvám listů, a lesklé kaštany vytvářejí usměrněný pohyb. Zřejmě odraz mojí vnitřní potřeby v hektickém období :).”

   3

  IMG 4908

   

   

  Gratulujeme všem obdarovaným! A už se těšíme na příští ročník. Už teď můžeme prozradit, že bude hodně zvláštní!

   

  Fotogalerie z Umění země, Středohorského Jamování a Medobraní naleznete v následujících albech:

  http://litomerice.zeleni.cz/index.php/fotogalerie/187-umeni-zeme-2017

  http://litomerice.zeleni.cz/index.php/fotogalerie/186-foto-medobrani-stredohorske-jamovani-a-umeni-zeme-2017

   

 • Povolení hazardu je chyba!

  Nebydlíte v centru města? Jste občané druhé kategorie. Přesně tento signál vyslala litoměřická radnice. Přijala totiž novou vyhlášku k „omezení“ hazardu, která však umožní jeho nekontrolovaný růst mimo městskou památkovou rezervaci. Vyhláška jasně říká, že hazard je problém a způsobuje negativní dopady i na lidi, kteří v okolí heren bydlí. Ale jak vidno, tak zdaleka ne na všechny! V centru města nebude herna žádná, jinde ve městě klidně mohou vznikat nové. Je jasné, že tato vyhláška způsobí zvýšení počtu heren v Litoměřicích.

   

  „Tuto vyhlášku a její odůvodnění považuji za naprosto hloupé a nekompetentní“ říká předseda litoměřických Zelených a opoziční zastupitel Petr Panaš. „Hlasoval jsem proti, bohužel koaličním zastupitelům, mezi kterými jsou i lékaři a učitelé, nárust hazardu ve městě evidentně nevadí. Je to smutné“ sděluje Petr Panaš.

   

  „Zamyslelo se zastupitelstvo nad tím, zda sídliště - primárně určená k bydlení - k pohybu dětí ze školy a do školy, mají být místem, kam se mají herny přestěhovat? Zda místa v blízkosti škol mimo centra mají být odkladištěm heren přesunutých z centra. Většina obyvatel bydlí mimo centrum! A tito obyvatelé mají s rušením nočního klidu kolem heren problém už mnoho let. Jsou tito lidé pro vedení obyvatelé podřadnější kategorie než rezidenti centra?“ Takto se ptá členka Zelených Renata Vášová.

   

  K problému se vyjádřila i Lenka Simerská, která je za Zelené  členkou  Komise Zdravého města a Místní Agendy 21 Litoměřice: "Závislost na hazardu a gamblerství je v ČR rozšířený problém. Ohrožuje akutně zhruba 300tis. lidí, přičemž přímo závislých je kolem 100tis. Je to stejně závažná závislost jako například na alkoholu, dostat se z ní vyžaduje odbornou práci psychologů. Nejsnadněji se vytváří u dětí a mladistvých. Je ostuda, že jako Zdravé město kategorie A necháme herny rozrůstat v obytných čtvrtích."

   

  Přijetí vyhlášky považují litoměřičtí Zelení za skandální a budou se snažit zvrátit toto nesmyslné rozhodnutí zastupitelstva.

Mgr. Renata Vášová
č. 2
Adresa:
Litoměřice
Další údaje:

Narodila jsem se v Litoměřicích, po střední obchodní škole jsem vystudovala Filmovou a divadelní vědu na Univerzitě Palackého v Olomouci. Během studia jsem působila v porotách či při organizaci několika festivalů (Zlomvaz, Academia Film Olomouc, Setkání-Stretnutie Zlín) a absolvovala jsem půlroční pracovní pobyt v USA. 

 

Po zakončení studia v roce 2005 jsem nastoupila jako vedoucí kina Máj v Litoměřicích. Od roku 2010 jsem na rodičovské dovolené se dvěma dětmi a na podzim plánuji návrat do práce.

 

Od roku 2003 působím v litoměřickém spolku Kinoklub Ostrov, který organizuje řadu kulturních, především filmových, aktivit. Mluvím anglicky a učím se německy. Vedle dětí zůstává mým srdečním zájmem divadlo a film.  

 

Jako volič se zúčastňuji každých voleb od svých 18 let a jsem dlouholetou voličkou Strany zelených, protože je to jediná strana, pro kterou zásadní význam hraje trvale udržitelný rozvoj, občanská společnost, rovnost mužů a žen, podpora vzdělávání, kultury a aktivního občanství, což jsou hodnoty, které považuji za podstatné pro naši budoucnost.

  

Jsem ráda, že žiji právě v Litoměřicích, které považuji za bezmála ideální místo k životu. Ráda bych přispívala k tomu, aby bylo ještě lepší než dosud – tedy zaměřit se na pestrost aktivit pro rodiče s dětmi a jejich podporu (mateřské centrum, miniškolka, alternativní vzdělávání od školek po školy apod., sportovní aktivity, zdravé stravování ve školkách i školách – např. konec automatů na sladké nápoje a cukrovinky), zatraktivnit městskou hromadnou dopravu (upravit trasy, jízdní řády, slevy, propagace) a městskou cyklistiku (propagace, upravit trasy pro cyklisty ve městě), nadále podporovat kulturní aktivity a pestrou litoměřickou uměleckou scénu a v neposlední řadě přistoupit k opatřením pro maximální transparentnost fungování samosprávy – např. začít se zveřejňováním smluv a odhodlat se k zákazu hazardu na území města.

 

George Orwell píše: „Jako nějakého záchranného pásu se musíme zuby nehty držet toho, že je možné být normálním slušným člověkem, a přitom žít naplno.“

Kalendář akcí

FacebookMySpaceTwitterLinkedinRSS Feed
 
Copyright © 2018 Zelení Litoměřice TEST. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.