Zelení Litoměřice

Kostelní "párty"

 •  

Nelíbí se Vám nový „pártystan“ na Kostelním náměstí? Zeleným určitě ne. Proto nechceme nechat tuto věc být. Nejdříve se snažíme získat potřebné informace, na základě jakých podkladů bylo rozhodnuto a zda něco nebylo porušeno. První odpověď nás neuspokojila a tak se ptáme dál.

 

Žadatel: Mgr. Petr Panaš 

zastupitel Města Litoměřice 

V Litoměřicích dne 14.11.2017 

 

Povinný subjekt: Město Litoměřice 

IČ: 00263958 

Mírové náměstí 15/7 412 01 LITOMĚŘICE 


DOPLNĚNÍ K ŽÁDOSTI O INFORMACE ZE DNE 04.11.2017 dle § 82 b, c) z.č. 128/2000 Sb. o obcích

 

Text původní žádosti:

Žádám o poskytnutí všech podkladů k níže uvedenému usnesení z 22. jednání Rady města Litoměřic konané dne 26.10.2017: 


596/22/2017 Souhlas vlastníka místní komunikace se záborem veřejného prostranství RM vydává souhlas vlastníka místní komunikace se záborem veřejného prostranství pro společnost Francouzská klinika, s.r.o., se sídlem Mezibraní 4, Praha 1, IČO: 03601676, a to: a) souhlas se záborem veřejného prostranství za účelem umístění předzahrádky na Kostelním náměstí i na chodníku před provozovnou po celý rok, b) souhlas se záborem veřejného prostranství na Kostelním náměstí za účelem pořádání vánočních trhů od 9.12. 2017 do 23.12.2017, c) souhlas se záborem veřejného prostranství na Kostelním náměstí za účelem pořádání silvestrovské veselice dne 31.12.2017.

 

V případě, že Město Litoměřice (MěÚ Litoměřice) disponuje k dané věci i jinými dokumenty, než které byly součástí návrhu do rady města, tak je prosím zašlete také.

 

ŽÁDOST O DOPLNĚNÍ:

 

Na základě obdržených podkladů pod č.j.: MULTM/0070122/17/KST/Ech, žádám o doplnění následujících informací:

 1. Zda měl žádost Francouzské kliniky s.r.o. k dispozici Odbor dopravy a silničního hospodářství.
 2. Zda přímo tuto žádost nebo žádost související projednávala komise dopravy a pokud ano, tak s jakým stanoviskem.
 3. Jestli dal Odbor dopravy a silničního hospodářství nebo komise dopravy stanovisko Radě města a jestli bylo zohledněno v rámci shora přijatého usnesení.
 4. Dále žádám o informaci, jestli k předmětnému záboru není třeba rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace. Pokud ano, tak jestli bylo či bude vydáno. V případě, že vydáno bylo, žádám o zaslání jeho kopie. Zároveň se chci zeptat, zda se k danému záboru také nemá vyjadřovat Dopravní inspektorát PČR (neboť je na komunikaci). Jestli ano, zda toto vyjádření bylo dodáno.
 5. Zda se k záboru veřejného prostranství (zastřešení předzahrádky stanem) vyjadřoval orgán památkové péče. Pokud ano, žádám o kopii stanoviska a informaci, jestli s vyjádřením byla seznámena rada města. Pokud se památkáři nevyjadřovali, tak zda o záboru vůbec věděli a zda by se s ohledem na zábor a jeho výslednou podobu vyjádřit měli.
 6. Jestli existuje „manuál“ s podmínkami pro žadatele o předzahrádku s patřičnou specifikací, co je akceptovatelné a co ne (např. použitý materiál, vzhled, velikost, vzdálenost od památek a soch) a jestli je nějaká role městského architekta a památkářů ve vydání souhlasu k umisťování předzahrádek v městské památkové rezervaci.
 7. Zda je standardní, aby byl celoroční zábor veřejného prostranství v městské památkové rezervaci povolen bez vizualizace (nákresu) a specifikace toho, jak bude předzahrádka vypadat a z jakých materiálů a v jaké barevnosti bude provedena. Ze zaslaných materiálů je zřejmé, že žadatel vůbec neuvedl, jak má „zahrádka pro zimní provoz“ vypadat a že bude zastřešená, resp. bude se jednat o „pártystan“ umístěný na podložce.
 8. Jestli je pravdivé tvrzení žadatele o zábor v tvrzení, že „zimní provoz zahrádky bude provozován v místech již povolených k provozování zahrádky v období jaro až podzim“. Pokud je tvrzení pravdivé, žádám o usnesení kompetentního orgánu města či rozhodnutí příslušného odboru MěÚ vč. příslušné dokumentace.
 9. Zda nebudou povolené vánoční trhy na Kostelním náměstí kolidovat s těmi na Mírovém náměstí, které jsou grantově podpořeny z rozpočtu Města.
 10. Jestli bylo vzato do úvahy, že celoročně provozovaná předzahrádka může obyvatele blízké obytné zástavby obtěžovat hlukem a zda už k tomuto problému nedochází v okolí Kostelního náměstí dnes.
 11. V žádosti o povolení pořádání vánočních trhů a silvestrovské veselice není uvedeno jejich časové omezení. Znamená to, že se mohou končit dle uvážení provozovatele? 

 

Podklady zašlete na můj e-mail : petr.panas@email.cz

 

S pozdravem,

Petr Panaš

Kalendář akcí

FacebookMySpaceTwitterLinkedinRSS Feed
 
Copyright © 2018 Zelení Litoměřice TEST. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.