Zelení Litoměřice

Zahrada Čech – dluží či nedluží?

  •  

Dluží či nedluží, to je to, oč tu běží. Nebojte, nebudu vás zahrnovat právními výklady a judikáty. Zkusím se na to podívat selským rozumem.

 

Podmínka z městem zveřejněného záměru pronájmu areálu výstaviště Zahrada Čech: Žadatel (zájemce) musí splňovat podmínku bezdlužnosti vůči Městu Litoměřice. A zde je zakopaný pes. Jednomu z uchazečů Zahradě Čech s.r.o. vznikl dluh ve výši 1.797.964,- Kč z důvodu neplacení nájmu z původní nájemní smlouvy za měsíce prosinec 2016 – únor 2017. Dne 2.3.2017 byla podepsána Dohoda o splátkách splatného dluhu mezi Městem Litoměřice (označeno jako věřitel) a Zahradou Čech s.r.o (označena jako dlužník). Dlužní splácí 100.000 Kč měsíčně.

 

Podle mého kdo dluží, nemůže splňovat podmínku bezdlužnosti. Toto jsem rozporoval už při uzavření nové „krátké“ nájemní smlouvy opět se Zahradou Čech s.r.o. Marně. Zde je oficiální stanovisko zveřejněné v Radničním zpravodaji č. 2. Ze dne 4.dubna 2017, str. 7, Otázka pro….

„Opoziční zastupitelé se pozastavovali nad tím, že společnost Zahrada Čech má neuhrazené pohledávky vůči městu, a tudíž by se neměla účastnit výběrového řízení. Jak tomu skutečně je, jsme se zeptali vedoucí kanceláře starosty Martiny Skokové.

„Společnost Zahrada Čech s.r.o. skutečně nemá vůči městu Litoměřice závazky po splatnosti.
Na pohledávku vzniklou z titulu dlužného nájmu byla mezi městem a společností uzavřena
dohoda o splátkách. Předmětem dohody je pohledávka ve výši 1,8 milionu korun se splatností v pravidelných měsíčních splátkách. Pohledávka zahrnuje i nezaplacené nájemné za měsíc prosinec 2016, kvůli kterému byla ze strany města vypovězena nájemní smlouva. První splátka byla uhrazena.“

 

A zde si opravdu nerozumíme. Ve zmíněném článku se „šalamounsky“ mluví o tom, že nejsou závazky po splatnosti. Ale to ve výzvách nebylo a není. Tam je nutnost splnění podmínky bezdlužnosti. A může být bezdlužný ten, který dluží a jeho původní splatnost byla nově posunuta uzavřením dohody a rozložením splátek? Já jsem přesvědčen, že ne.

 

Na závěr si přeci jen jednu právní definici neodpustím. „Uzná-li tedy někdo svůj dluh co do důvodu i výše prohlášením učiněným v písemné formě, má se za to, že dluh v rozsahu uznání v době uznání trvá.“

 

Údajná bezdlužnost je doložena potvrzením ekonomického odboru MěÚ, že žadatel řádně a včas hradí splátky dle splátkového kalendáře. Raději se MěÚ Litoměřice vyhýbá slovo dluh a dokument, který je sepsán jako Dohoda o splátkách splatného dluhu, nazve splátkovým kalendářem.

 

Předpokládám, že koaliční zastupitelé v tom mají jasno. Zda v tom mají stejně jasno občané Litoměřic, to je otázka.

 

Petr Panaš

Kalendář akcí

FacebookMySpaceTwitterLinkedinRSS Feed
 
Copyright © 2018 Zelení Litoměřice TEST. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.