Zelení Litoměřice

Desatero problémů Litoměřic pohledem Zelených

  •  

Předně musíme říci, že tuto akci vítáme, stejně jako každé další zapojování veřejnosti do veřejného života! Ne všechna témata, která jsou veřejností odhlasována, se nakonec radnicí realizují. Pokud se téma nehodí, tak se zkrátka neudělá. Nelze to však vedení města vysloveně vyčítat. Desatero problémů Litoměřic není prvek přímé demokracie, který by svými výsledky radnici zavazoval k uskutečnění toho, co z nápadů a hlasování projde. Je to ale jasný a silný vzkaz občanů politikům: „Toto nás pálí, prosíme, řešte to!“

 

Proto se nám nelíbí, jak se s nerealizovanými tématy z tohoto fóra poté zachází. Většinou je odkázáno na každoroční mantru „čeká se na vhodný dotační titul“. Případně se na nějaký závazek úplně zapomene. To se stalo při hlasování zastupitelů u změny územního plánu, kdy zastupitelé přes vůli veřejnosti hlasovali pro zástavbu vzácné přírodní lokality Bílé stráně. Stejně u omezení hazardu. Opakovaně se v tématech objevuje výstavba sociálních nebo startovacích bytů, nebo zajištění bytového fondu města pro tyto účely, a neděje se nic.

 

U některých investic se nutně na dotaci čekat nemusí. Například právě u startovacích a sociálních bytů. Je třeba si uvědomit, že radnice prodala stovky bytových jednotek. Pokud by z každé bylo dáno na stranu 10% kupní ceny, mohlo být už několik startovacích bytů postaveno.

 

Je logické, že na samotnou akci přijdou různé zájmové skupiny, které se snaží prosadit svůj záměr. Například sportovci chtějí prosadit výstavbu sportoviště, nebo rodiče přijdou kvůli dětskému hřišti v určité lokalitě, senioři tradičně chtějí více laviček kvůli odpočinku při pohybu městem, a tak dále. Není ale úplně „košér“, aby zaměstnanci MKZ (organizace v jejichž prostorách se akce koná) jednotně hlasovali pro klimatizaci kina (které MKZ provozuje). To je věc, kterou by si měla ředitelka z titulu své funkce vyjednat se zřizovatelem (radou města) a nechat prostor ostatním občanům.

 


A s čím přišli na akci zástupci Zelených? Navrhovali jsme následující témata:

  • Komplexní podpora cyklodopravy nad rámec vybudování parkovací cyklověže.
  • Větší monitoring stavu ovzduší s cílem zjištění znečišťovatelů a eliminace znečištění.
  • Poskytnutí pozemku a finanční podpora pro vybudování komunitní zahrady.
  • Opatření pro třídění biodpadu i na sídlištích + podpora kompostování (nakonec naformulováno jako častější odvoz biodpadu od obytných domů a jeho následné využití.
  • Větší finanční podpora pro grantový systém Zdravého města od r. 2018.
  • Zveřejňování výběrových řízení a poptávek na webu města.

 

V rámci hlasování veřejnosti se umístily naše první dva návrhy, které zároveň považujeme za nejpodstatnější. Zejména problém kontroly škodlivých látek v ovzduší a zjišťování, kdo znečišťuje, a hlavně zlepšení stavuje věc, která se přímo dotýká úplně všech obyvatel našeho města a má přímou souvislost se zdravím a délkou života. Dýcháme koktejl nebezpečných látek a paradoxně jsme na tom s hodnotami velmi špatně. Znečištěné ovzduší v Litoměřicích se překvapivě dá srovnávat s nejhoršími průmyslovými lokalitami Ústeckého kraje. Letošní smogová zima a velká nemocnost potvrdila, že něco dělat musíme.

 

Proto budeme rádi za vaše preferenční hlasy k tomuto tématu. Hlasovat můžete zde

 

Choďte na Desatero problémů Litoměřic, má to cenu!

 

Přehledy za předchozí roky:

 

 

 

Kalendář akcí

FacebookMySpaceTwitterLinkedinRSS Feed
 
Copyright © 2018 Zelení Litoměřice TEST. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.