Zelení Litoměřice

Stav ovzduší nám není lhostejný

  •  

Proto ho sledujeme a snažíme se dopátrat znečišťovatelů.

 

Zelení v Litoměřicích negativně vnímají dlouhodobě špatný stav ovzduší i opakované zaznamenané výkyvy. Z tohoto důvodu byl požádán Odbor životního prostředí MěÚ Litoměřice o poskytnutí veškerých jemu dostupných informací, týkající se opakovaných úniků částic polétavého prachu PM10 tak, jak je zřejmé ze záznamů ČMHI, zejména ze dnů 14.2.2017 a 6.3.2017 v období kolem poledne. Chtěli jsme vědět, zda bylo provedeno šetření, byl označen nebo vytipován viník, jestli byly provedeny kroky vedoucí k nápravě, případně viník postihnut.

 

Předně kvitujeme rychlou odpověď na zaslanou žádost. Jelikož se jedná o problematiku, která určitě zajímá více obyvatel našeho města, zprostředkováváme Vám tímto zaslanou odpověď:

 

„Odpovídám na vaší žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 123/1998 Sb. Pokusím se vám stručně vysvětlit problematiku řešení stavu znečištění ovzduší v Litoměřicích, zvláště co se týká polétavého prachu PM10.  Plně chápu vaše rozhořčení, zejména co se týká dnů 14.2.2017 - ve 12.00 hod průměrná hodinová koncentrace PM10 220 ug/m3 vzduchu   a   6.3.2017 - ve 12.00 hod průměrná hodinová koncentrace 310 ug/m3 vzduchu.   Bohužel  nikdo za tyto koncentrace nemůže být postižený  jako viník,  a to hned ze dvou důvodů. Prvním důvodem je to, že pro hodinový průměr PM10 není stanoven limit.  Limit pro PM10  je stanoven pro 24 hodinový průměr který je 50 ug/m3.  Druhým důvodem je nemožnost prokázání zdroje znečištění (emisního zdroje). Toto je ještě ztíženo tím, že v současné době je nefunkční analyzátor PM10  Zdravotního ústavu, který je umístěný na náměstí.  Máme tedy pouze data z jednoho měření a to v ulici Seifertova, který patří ČHMÚ.  Nevíme tedy, zda výrazný jednorázový hodinový výkyv v koncentracích  PM10 byl způsoben lokálním zdrojem nebo se jednalo o dálkový přenos.  Víme pouze, že se jednalo o anomálii pouze v Litoměřicích, nešlo tedy o velkoplošné znečištění.  To je tedy informace k vámi uvedeným termínům kdy došlo k abnormálnímu krátkodobému znečištění ovzduší. Jen pro informaci v současné době znovu výrazně narůstají koncentrace PM10  a od 27.3. do 29.3. se maxima hodinových koncentrací pohybují v rozmezí 120 - 170 ug/m3 vzduchu.  Tuto situaci se snažíme řešit hned na několika frontách. 
 

1)  Ve spolupráci  s ČVUT  připravujeme instalaci několika desítek měřících stanic na PM10, které budou sice méně přesné (než stanice ČHMÚ) ale  budou v okamžitém reálném čase předávat informace o stavu znečištění a vyhodnocovat směr větru pro určení viníka.
 

2) Ve spolupráci  s CDV  připravujeme zpracování rozptylové studie, která by měla dát odpověď na otázku jakou měrou se na znečištění podílí který zdroj včetně dopravy a víření prachu ze zimního posypu.
 

3) Ve spolupráci s kolegy z Drážďan připravujeme projekt zaměřený na podporu elektromobilů, u nichž je prokázán výrazný vliv na snížení znečištění ovzduší ve městech.“
 

Za poskytnutou odpověď děkujeme. Je však třeba si uvědomit, že na špatnou kvalitu ovzduší v Litoměřicích upozorňuje opakovaně každoroční lékařská zpráva (k dispozici na „Zdravém městě“) a město dle nás nekoná tolik, kolik by bylo potřeba. Prosazování elektromobility velmi kvitujeme, byť určitě je do budoucna rezerva například v obměně vozového parku Technických služeb města.

Kalendář akcí

FacebookMySpaceTwitterLinkedinRSS Feed
 
Copyright © 2018 Zelení Litoměřice TEST. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.