Zelení Litoměřice

Aktuality

zahrada-cech-hodnoceni-podle-litomericke-radniceVe čtvrtek 29.6.2017 bude litoměřické zastupitelstvo rozhodovat o tom, kdo bude provozovat výstaviště Zahrada Čech do 31.12.2032. A aby to zastupitelům...
zahajeni-volebni-kampane-v-usteckem-krajiZelení v Ústeckém kraji zahájili volební kampaň. Zaměří se na moderní stát, přírodu a sociální jistoty   19. 6. 2017 – Zelení zahájili kampaň před...
tajne-hlasovani-ano-ci-neV tomto pololetí litoměřické zastupitelstvo hlasovalo už 2x tajně. Jednou o pronájmu Zahrady Čech a podruhé o převodu nemocnice na akciovou...
jak-nalozit-s-rodinnym-stribremLitoměřice prý mají rodinné stříbro a tím je výstaviště Zahrada Čech. Tak nám ten náš poklad musí někdo hýčkat. Současný nájemce dostal výpověď pro...
slibem-nezarmoutis-alespon-u-zahrady-cechJelikož se blíží nový výběr provozovatele areálu výstaviště, kdy ho téměř jistě dostane ten současný, je dobré se ohlédnout do nedávné minulosti....
zeleni-kandidati-do-psp-cr-2017Zelení nominovali kandidáty do PSP ČR 2017 za Ústecký kraj.   Za lídra byl zvolen Petr Globočník, který je půl roku novým krajským předsedou -...
informace-z-mimoradneho-zastupitelstva-24-5-2017Jak to popsat. Sešli jsme se v zasedačce radnice, kam se veřejnost nevešla a musely se rychle nosit další židle. Ale prý to má něco do sebe, říkal...
dubnove-zastupitelstvo49 řádných bodů za 110 minut – dobrý výkon zastupitelstva nebo to odflákli? Tak by si asi každý postavil otázku. Dle mého hodnocení jednodušší body...
 • Zahrada Čech - hodnocení podle litoměřické radnice

  Ve čtvrtek 29.6.2017 bude litoměřické zastupitelstvo rozhodovat o tom, kdo bude provozovat výstaviště Zahrada Čech do 31.12.2032. A aby to zastupitelům bylo ulehčeno, zasedla komise a vyhodnotila nejvýhodnější nabídku.

   

  Hodnocení si dovolím okomentovat, neboť mě to hlava nebere. Začneme od začátku. Původně se tedy o žádné hodnotící komisi nemluvilo. Když jsem na posledním zastupitelstvu navrhoval, aby byla stanovena hodnotící kriteria pro výběr nájemce, nebylo to odsouhlaseno.

   

  15. 6. 2017 zasedla Rada města a přijala následující usnesení:

  RM jmenuje komisi pro otevírání obálek – nabídek na pronájem výstaviště Zahrada Čech ve složení: Ing. Pavel Grund, Mgr. Václav Červín a Bc. Martina Skoková.

   

  Zajímavé je, že uchazeči neměli vůbec povinnost své nabídky v obálce poslat (pokud by to udělali např. mailem, tak to stačilo). Ale obálky došly a komise se tedy ustanovila.
  Zastupitelé dostali jako podkladový materiál „Zápis o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek“, ovšem nabídky samotné už ne, ty si prý můžeme prohlédnout na radnici (poslány až na výslovné vyžádání).

   

  Zájem o provoz výstaviště mají 4 společnosti: Zahrada Čech s.r.o., Výstaviště Lysá nad Labem spol. s r.o., Diamant Expo spol. s r.o. a REDE s.r.o.

   

  V předmětném zápise se dočteme, že z hlediska formálních náležitostí nebyly shledány žádné závady. To by nebylo až tak divné, pokud by nějaké formální náležitosti byly stanoveny. Ty nebyly, tak je záhadou, jak se posuzovaly.

  Následovala kontrola, zda jsou nabídky podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Nic proti, pokud by ta povinnost byla. Jelikož nebyla, neměla tato kontrola naprosto žádný význam.

   

  Jednou z podmínek vypsaného záměru bylo, že žadatel (zájemce) musí splňovat podmínku bezdlužnosti vůči Městu Litoměřice. Ale protože město asi neví, kdo mu dluží, tak jeho komise kontrolovala, zda to uchazeči doložili. Že to dokládat nemuseli, je opět věc druhá. Ale důvodem pro vyřazení věc, která se dokládat nemusí, evidentně je.

   

  Potom se ještě dočteme, že komise hodnotila nabídky z hlediska splnění zákonných požadavků. Marně přemýšlím, jaké to jsou a na nic nepřicházím.

   

  Hurá a blíží se rozuzlení. Nejlepším se stává ………. Ano, je to Zahrada Čech s.r.o. Tedy ještě maličkost. Dle usnesení Rady města byla komise zřízena pouze za účelem otevření obálek a o nějakém mandátu na hodnocení není v usnesení ani slovo. Ale to nám přece nevadí. Kdyby čistě náhodou někdo nevěděl, pro koho ruku zvednout, teď to ví.

   

  Petr Panaš

 • Zahájení volební kampaně v Ústeckém kraji

  Zelení v Ústeckém kraji zahájili volební kampaň. Zaměří se na moderní stát, přírodu a sociální jistoty

   

  19. 6. 2017 – Zelení zahájili kampaň před volbami do Poslanecké sněmovny. Představili zároveň svůj program, který má tři základní pilíře: moderní stát, čistá příroda, jistoty a bezpečí.

   

  „Ústecký kraj potřebuje změnu úhlu pohledu směrem k inovacím, které mu dají potřebnou konkurenční výhodu. Například rozvoj autonomní dopravy. Zároveň je potřeba uzavřít minulost spojenou s těžbou hnědého uhlí, která přestává mít smysl a nic dobrého s ohledem na budoucnost již nepřináší,“ řekl lídr Zelených za Ústecký kraj Petr Globočník.

   

  Kampaň Zelených bude stát na třech základních pilířích:

   

  Moderní stát

  Moderní stát podle Zelených masivně investuje do vzdělání a do svých lidí, které dobře platí, ale také podporuje vznik a rozvoj podniků, které přinášejí inovativní produkty a služby. Prioritou v oblasti infrastruktury je pro Zelené výstavba moderní sítě vysokorychlostních a příměstských železnic a v oblasti energetiky budou prosazovat obnovení podpory pro větrné elektrárny, malé bioplynové stanice nebo solární panely na střechách domů.

   

  Příroda

  Tradičním pilířem zeleného programu je příroda. Omezení velkotěžby a zemědělské velkovýroby je nezbytnou podmínkou pro zachování životního prostředí. Prioritou Zelených v této oblasti je zahájení sociálně citlivé ekologické daňové reformy, podpora tzv. antifosilního zákona, který stanoví jasné tempo snižování emisí, a tudíž i zlepšování ovzduší a snižování závislosti na uhlí, ropě a plynu. Zelení budou také usilovat o obnovení původních limitů těžby.

   

  Jistoty a bezpečí

  Zelení se chtějí v této oblasti zaměřit na výstavbu veřejného nájemního bydlení. Dalšími prioritami jsou zastavení současné praxe exekucí spojené s jednorázovou amnestií, zavedení důstojné minimální mzdy nad hranicí chudoby a zavedení minimálního univerzálního starobního důchodu. Situaci seniorů zlepší také tzv. zpětné hypotéky - možnost odprodeje jejich bytů do veřejného vlastnictví tak, že budou mít záruku dožití ve vlastním bytě a podstatně si finančně přilepšit k důchodu. Zelení budou také zákonem požadovat shodné platové podmínky mužů a žen pracujících na stejné pozici.

   

  „Velký byznys je velký ze setrvačnosti, protože těží, vyrábí, převáží, prodává, daní, ukládá odpad tam, kde je to nejvýhodnější. Tyto náklady ale hradíme my všichni. Výsledkem jsou daňové ráje, chudé státy a nekvalitní veřejné služby. Externality by měli platit jejich původci, proto:

  • zvýšíme poplatky za těžbu, aby bylo na rekultivace
  • zvýšíme minimální mzdu na 15 tis., aby skončila levná práce
  • zavedeme mýto pro kamiony i na silnice II. a III. tříd, aby je bylo z čeho opravovat
  • nahradíme dotační politiku výhodnou pro velký byznys pomocí malým podnikům
  • zvýšíme zdanění velkých znečišťovatelů

  Pak budeme mít z čeho podpořit rozvoj společnosti, jak jsme to načrtli ve třech prioritních pilířích našeho programu,” uvedl Matěj Stropnický, předseda Zelených.

   

  „Ústecký kraj potřebuje přímé spojení prostřednictvím vysokorychlostní trati Drážďany Ústí nad Labem a letištěm Václava Havla tak, aby se zlepšila dostupnost pracovních příležitostí a lidé neodcházeli jinam. Neméně významná je také lepší podpora zdejšího vysokého školství. Navázat v našem kraji můžeme na tradici lázeňství a drobné zemědělské produkce,“ doplnil Petr Globočník.


  Více informacích o pragramu Zelených a lídrech za jednotlivé kraje naleznete na www.zeleni.cz.

   

  KONTAKT PRO MÉDIA

   

  Milan Deutsch

  +420 775 556 587 | milan.deutsch@zeleni.cz

 • Tajné hlasování – ano či ne

  V tomto pololetí litoměřické zastupitelstvo hlasovalo už 2x tajně. Jednou o pronájmu Zahrady Čech a podruhé o převodu nemocnice na akciovou společnost.

   

  V obou případech se zastupitelé za Zelené odmítli tajné volby zúčastnit. Je to správné? Podle koalice ne. Náš důvod je, že hlasovat tajně nechceme z principu. Pokusíme se to blíže objasnit.

   

  Aby bylo přijaté usnesení litoměřického zastupitelstva, musí být pro vždy minimálně 14 hlasů (nadpoloviční většina z 27 členů zastupitelstva). Jak je možné hlasovat. PRO, PROTI, ZDRŽEL SE. Pokud řeknete, že hlasovat PROTI a ZDRŽEL SE vyjde úplně stejně, máte pravdu. Jaký je v tom rozdíl? Pokud hlasujete PROTI, dáváte najevo svůj názor, že s navrhovaným usnesením nesouhlasíte. Pokud hlasujete ZDRŽEL SE, tak usnesení nepodpoříte a nedáváte svůj hlas potřebný pro jeho přijetí. Jaké mohou být důvody pro tento typ hlasování. Zastupitel nemá dost podkladů pro zodpovědné hlasování PRO. Nebo s částí usnesení souhlasí a s částí ne (stává se to například u rozpočtu, kde s většinou souhlasit lze, ale pak se tam najde několik excesů, kvůli kterým nelze celek podpořit). Nebo je to trochu politický kalkul. Příklad. Nechci třeba podpořit dotaci pro hokej, ale zároveň nemám zájem si úplně znepřátelit hokejové fanoušky. Potom je navenek lepší hlasovat ZDRŽEL SE než být přímo PROTI.

   

  Teď se dostáváme k té 4 možnosti – nehlasovat vůbec. Z praktického hlediska to vyjde úplně stejně jako být PROTI nebo ZDRŽEL SE. Zkrátka nedáte svůj hlas pro navržené usnesení. Nehlasovat lze nenápadně tím, že si v momentě hlasování odskočím na WC. To nikomu nevadí. Pak je tu možnost druhá, sdělit vůli nehlasovat a říci proč. To se stalo u tajného hlasování a to vadí.

   

  Co je podle nás na tajném hlasování v rámci zastupitelstva špatně. Zastupitelstvo je ze zákona veřejné a každý občan má právo vidět, jak se co projednává a jak který zastupitel hlasuje. Nyní však uvidí, jak odchází za plentu nebo hází lístek do schránky a potom se dozví celkový výsledek hlasování. Nemá tedy možnost kontrolovat, jak se zachoval konkrétní zastupitel.

   

  Jaké jsou důvody pro tajné hlasování. Aby hlasování konkrétních zastupitelů neviděli občané nebo jejich kolegové. Důvod. Daný zastupitel může hlasovat jinak, než se od něho očekává. Dalším argumentem, který nikdo ovšem neřekne nahlas, že tajným hlasováním se zastupitelé zbavují majetkové a trestněprávní odpovědnosti. Nelze totiž trestat za špatné rozhodnutí kolektivní orgán – zastupitelstvo, ale pouze jednotlivé zastupitele. A když se neví, jak kdo hlasoval a konkrétní zastupitel se nepřizná, tak smůla. To se stalo například v Ústí n/L, kdy stíhání zastupitelů za předraženou zakázku na opravu muzea skončilo tím, že nebylo zaznamenáno jmenovité hlasování a jeden se zdržel. Následně si na policii už nikdo nevzpomenul, jak vlastně hlasoval a případ byl odložen.

   

  Jaké jsou důvody litoměřické koalice pro tajné hlasování? Těžko říci. Argument, že se jedná o nejvíce demokratické hlasování v prostředí veřejného zastupitelstva, prostě nesedí.

 • Jak naložit s rodinným stříbrem?

  Litoměřice prý mají rodinné stříbro a tím je výstaviště Zahrada Čech. Tak nám ten náš poklad musí někdo hýčkat. Současný nájemce dostal výpověď pro neplacení nájemného. Ale prý je krize ve výstavnictví a lepšího neseženeme, slyšíme z radnice. Můžeme být rádi, že nám to vůbec provozuje. Uvidíme, jestli se objeví ještě jiný zájemce. Možná si řeknete, zase píše opoziční zastupitel, co se mu nelíbí nic. Dobře. Zde máte pohled jednoho potenciálního uchazeče, který napsal zastupitelům mail. Nebudu ho přepisovat celý, ale alespoň tu menší část si přečtěte. Jo a není to provozovatel výstaviště z Loun.

   

  „Udělal si někdo ze zastupitelů průzkum spokojenosti se současným provozovatelem u vystavujících firem a u zákazníků výstaviště? Já jsem si ho udělal, protože se osobně znám s větším počtem minulých a některých i současných vystavovatelů. Jednoznačně mi sdělili, že se stávajícím provozovatelem nejsou spokojeni a za příklad dali výstaviště v Lounech, které výborně funguje.

  Celkově jsem nabyl dojmu, že město si nepřeje změnu chodu výstaviště k lepšímu, ale že je vše napasované pro stávající firmu.“

   

  Schválně, kdo nám rodinné stříbro bude opatrovat? To se dozvíme po dalším hlasování (předpokládám tajném, co je prý nejvíce demokratické a transparentní).

   

  Petr Panaš

 • Slibem nezarmoutíš, alespoň u Zahrady Čech

  Jelikož se blíží nový výběr provozovatele areálu výstaviště, kdy ho téměř jistě dostane ten současný, je dobré se ohlédnout do nedávné minulosti. Předchozí zastupitelstvo mělo při výběru nového nájemce alespoň snahu hodnotit nabídky podle nějaké koncepce a vize. To dnešní už nemá. Ale jak vidno, ani dobře zpracovaná nabídka je k ničemu, pokud jí město nevyžaduje. Přesně to se stalo u Zahrady Čech. Zde je přesný přepis z nabídky, na základě které byl vybrán vítěz k provozování výstaviště. Co bylo a nebylo splněno, si můžete přečíst. Pokud se vám dlouze číst nechce, tak vám to ulehčíme. Neudělalo se nic! Tedy omlouváme se. Drobné rekonstrukce proběhly :-(

   

  6.4.2. Časové rozložení revitalizace areálu

   

  Krátkodobé cíle 2013-2015

  Zde proběhnou stavby přímo podmiňující splnění naplánovaných aktivit a přinášející plánované zisky. Proto bude vybudováno a zprovozněno zahradní centrum a proběhne demolice a výstavba pavilonů „A, B, C“. Bude vystavěn nový vstupní portál v místě hlavního vchodu. Dále proběhnou drobné rekonstrukce s ohledem na stálé zajištění provozu areálu.

   

  Střednědobé cíle 2013 – 2018

  V tomto časové horizontu budou rekonstruovány pavilony „D“ a „T“. Proběhne rekonstrukce restauračního zařízení. Taktéž budou vyřešeny vnitřní dispozice areálu. Vznikne vnitřní otevřený prostor za hlavním vstupem a budou otevřeny hlavní průstupové osy areálu. Bude vystaven nový pavilon „S“.

   

  Dlouhodobé cíle 2013 – 2033

  Bude dokončena přeměna areálu dle navržené koncepce, s doplněním požadavků provozu, které vyplynou ze skutečného vývoje provozu a požadavku vystavovatelů a zákazníků. 

   

  Na níže uvedeném odkazu se můžete podívat na vizualizaci, jak mělo výstaviště vypadat. 

  https://drive.google.com/drive/folders/0B5RQIUHETeOjVE1uY3Q5NzVrWFE

  Pokud vám 1. odkaz nefunguje, nebo nemáté přihlášený Google účet, je možné soubor najít i zde

  https://1drv.ms/b/s!AnCwUYSx89VvqlW3KUC7yXHeAMBo

   

  Škoda, že k tomu nikdy nedojde.

Zelení v Litoměřicích

 •  

 

Strana zelených působí v Litoměřicích od roku 2007. V současnosti má 12 členů (02-2017) a mnoho aktivních  sympatizantů. Předsedou základní organizace je Mgr. Petr Panaš.

 

Naše cíle nejlépe vystihuje slogan: čistý vzduch a čistá politika. Bojujeme za zdravé životní prostředí a za průhledné hospodaření radnice. Naše další silná témata jsou doprava ve městě a regulace hazardu. Více o našem programu zde.

 

V komunálních volbách v roce 2014 nám dalo hlas 7,34% voličů, získali jsme dva zastupitele a stali se součástí opozice. Zastupiteli jsou : Petr Panaš a Jan Hrkal.  Zároveň chceme tímto poděkovat všem voličům, kteří nám dali důvěru a podpořili nás ve volbách.

 

 

Příjemné bylo, když nám třeba představitel Sokola Litoměřice p. Skalník umožnil nechat zdarma banner u jejich budovy. Ale pomocníků a pomocnic bylo mnohem více a dobrý volební výsledek byl získán i díky jejich pomoci.

 

 

Na ustavujícím zastupitelstvu se nám nepodařilo získat obsazení ve finančním ani kontrolním výboru. A to v rozporu s programovým prohlášením koalice.

 

Přesto je a bude zelené v Litoměřicích stále slyšet. Chceme mít zástupce v městských komisích, budeme aktivně vznášet podněty na zastupitelstvu a nadále se zabývat problémy občanů města. 

 

Zajímá Vás naše činnost? Chcete vědět víc? Přijďte se podívat na naši členskou schůzi, konají se jednou za měsíc. Nebo si nechte posílat čerstvé informace a pozvánky e-mailem. Více možností naleznete zde.

 

 

 

Kalendář akcí

FacebookMySpaceTwitterLinkedinRSS Feed
 
Copyright © 2017 Zelení Litoměřice TEST. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.